Антоній Анджейовський: Талан і таланти відомого натураліста

Передня обкладинка

Висвітлено життєвий шлях, наукову та педагогічну діяльність одного з перших дослідників природи України Антонія Анджейовського (1785–1868). Книга ілюстрована світлинами.

Для науковців, аспірантів, студентів у галузях природничих й історичних дисциплін, громадськості та широкого кола зацікавлених читачів.

 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Загальні терміни та фрази

Про автора (2018)

 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (протокол № 13 від 26 липня 2018 р.).

Відповідальний редактор: доктор біологічних наук, професор В.В. Протопопова (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).

Рецензент: доктор біологічних наук, доцент Л.Г. Любінська (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

Бібліографічна інформація