Зображення сторінки
PDF
ePub

note

Neyghe kynde they wyll be

Oft tyme howe it be Though they passen an C. degre.

Shap of hous there shalt thou se. Above other men they wyll them dyght, Whan the pooll is frore it is wonder And worship prestes with theyr might,

Of the noyse that is there under.
As angels of heven ryght;

Yf the prynce of the londe hote
They worship servaunts of God almight. Byrdes synge well mery
Oft gyled was this brode

As meryly as they can
And yerned batall all for wode,

And syngen for none other man." For Merlyns prophecye And oft for sortelegye. Best in maners of Brytons

Wind-guarded Cavern. For companye of Saxones

“ In the countree aboute Wynchestre is Ben torned to better ryght

a denne or a cave, out of that cave blowThat is knowen as clere as lyght.

eth alway a stronge wynde so that no man They tyllen gardens felde and downes

maye endure to stand before that denne or And drawe them to good townes

cave."-Polychronycon.
They ryde armed as wole good
And go ihosed and ishood
And sytten fayre at theyr mele
And slepe in beddes fayre and fele,

St. Magnus' Dance.
So they seme now in mynde

“ Anno gratiæ 1012: Cum in villâ quâMore Englyshe than Walshe kynde. dam Saxoniæ nomen Colewiz, in quâ est Yf men axe why they nowe doo so, Ecclesia beati Magni martyris, in vigiliâ More than they wonte to do,

dominicæ nativitatis parochia convenisset, They lyven in more pees

ut obsequiis interesset divinis, presbyter Bycause of theyr ryches.

nomine Robertus, de more primam missam For they catell slake

solenniter inchoavit, et ecce 12 viri cum Yf they used oft wrake

tribus fæminis in cæmiterio choreas duDrede of losse of theyr gode

centes, et seculares cantilenas perstreMake them now styll of mode.

pentes, adeò presbyterum impediebant, ut All in one it is brought

ipse cantantium tumultus, inter sacroHave nothynge & drede nought.

sancta solemnia altius resonaret. Cantus The poete sayth a sawe of preef,

eorum talis erat ; 'Equitabat homo per sylThe foteman singeth before the theef? vam frondosam, ducebat sibi Meswindam And is bolder on the waye

formosam, quid stamus, cur non imus ?' Than the horsman ryche and gaye.” Denique cum à Roberto presbytero man

datum haberent, ut tacerent, et ipsi silere “Of the mervaylles and wonders of contempsissent, imprecatus est presbyter Wales.

iratus, dicens, placeat Deo et S. Magno ut “ There is a pooll at Brechnok

ita cantantes permaneatis usque ad annum Therein of fyssche is many a flok

evolutum. Quid ergo ? verba sacerdotis Oft he chaungeth his hewe on top pondus adeò habuerunt ut Azo ejusdem And bereth above a gardyn crop. presbyteri filius, sororem suam quæ Ava

dicebatur, cum aliis cantantem, per bra1 The allusion is to Juvenal's line,

chium arripiens ut eam abstraheret, cum Cantabit vacuus corum latrone viator."

recedere non potuit, brachium à corpore Sat, x, 22.

avulsit, sed inde gutta sanguinis non exivit. I should state here that it would encumber the page too much to explain all the antiq

ated Ipsa itaq; per totum annum cum cæteris words of this extract.-J. W. W.

permansit, et choreas ducens cantavit.

Pluvia super illos non cecidit, non frigus, usque in terram pulcherrimam, fluviis et non calor, non fames, non sitis, nec lassi- pratis, silvis et planis distinctissimam, obtudo illos affecit. Indumenta eorum vel scuram tamen, et aperto solari lumine non calceamenta non sunt attrita, sed quasi illustratam. vecordes jugiter cantaverunt. Prius ad ge- “ Erant ibi dies omnes quasi nebulosi, nua, ac demum usque ad femora in terram et noctes lunæ stellarumq; absentiâ teterdimersi fuerunt. Tandem evoluto anno, rimæ. Adductus est puer ad regem, eiq; Herebertus Coloniensis Archiep. à nodo coram regni curiâ præsentatus, quem cum quo manus eorum ligabantur absolvit, et diu cum admiratione cunctorum rex intuiante altare S. M. Magni reconciliavit. Filia tus esset, tandem eum filio suo, quem puepresbyteri cum aliis duobus, continuò spi- rum habebat, tradens assignavit. Erant ritum exhalavit. Cæteri tribus diebus et autem homines staturæ minimæ, sed pro noctibus dormierunt, aliqui postea obie- quantitatis captu valdè compositæ; flavi runt, quidam verò pænam, membrorum omnes et luxuriante capillo, muliebriter suorum tremore prodiderunt.” – Mat. of per humeros comâ demissâ. Equos habeWestminster.

bant suæ competentes modicitati, leporariis in quantitate conformes. Nec carne

vescebantur, nec pisce, lacteis plerunque Eagle of Snowdon.

cibariis utentes, et in pultis modum quasi " In montanis de Eryri aquila fabulosa

croco confectis. Juramental eis nulla ; nihil frequentat, quæ qualibet quintâ feriâ lapidi Quoties de superiori hemisphærio reverte

enim adeò ut mendacia detestabantur. cuidam insidens fatali, ut interemptorum cadavere famem satiet, bellum eodem die bantur, ambitiones nostras, infidelitates et fertur expectare ; lapidemq; prædictum cui

inconstantias expuebant. Cultus eis reliconsuevit insidere, jam prope rostrum pur

gionis palam nullus; veritatis solum, ut gando pariter et exacuendo perforâsse.”—

videbatur, amatores præcipui et cultores. GIRALDUS Cambrensis.

“ Solebat autem puer ille ad nostrum hemisphærium pluries ascendere; interdum per viam quâ venerat, interdum per aliam :

primo cum aliis, et postea per se, solumq; Descent of Elidore.

matri suæ se committebat; patriæ modum, “ Parum autem ante hæc nostra tempora gentisq; naturam et statum ei declarans. accidit his in partibus," (near Abertawe), Monitus igitur à matre ut auri, quo abun“res memoratu non indigna, quam sibi con- dabat regio munus ei quandoque referret, tigisse præsbyter Elidorus constantissime pilam auream, quâ regis filius ludere conreferebat. Cum enim puerilis innocentiæ sueverat, ab ipso rapiens ludo, per viam duodecimum jam ageret annum, quoniam solitam, ad matrem deproperans, cursim ut ait Salomon radix literarum amara est, asportavit, et cum ad ostium domus paquanquam fructus sit dulcis; puer literis ternæ, populi tamen illius non absque seaddictus, ut disciplinam subterfugeret et quelâ jam pervenisset, intrare festinavit, verbera crebra præceptoris, in concavâ pes hæsit in limine, et sic intrà tectum cafluvii cujusdam ripâ se fugitivus occulta- denti, matre ibidem sedente, pilam è manu vit; cumq; ibidem bis sole revoluto jejunus elapsam duo pigmæi è vestigio sequentes continuè jam latitasset, apparuerunt ei ho- arripuêre, exeundo in puerum sputa, conmunculi duo, staturæ quasi pigmeæ, di- temptus et derisiones emittentes. Ipse centes, Si nobiscum venire volueris, in ter

I “ It hath been observed of the old Cornish ram ludis et deliciis plenam te ducemus.

language, that it afforded no forms of oaths, no Annuens ille surgensque secutus est per phrases to swear in.” Hales of Eaton, vol. ii. viam primò subterraneam et tenebrosam p. 152.-J. W. W.

vero resurgens ad seq; reversus, mirâ facti | tis, hoc mirandum habet, quod in eâ seniores confunditur erubescentiâ, et matris pluri- præmoriuntur, quia morbi in eâ rarissimi; mum consilia devovens ac detestans, cum et rarò vel nunquam hic nusquam moritur, viâ redire pararet, quam assueverat, ad nisi longâ senectute confectus. Hæc insula aquæ descensum hypogeumq; meatum cum En hli Cambrice vocatur, et lingua Saxonpervenisset, aditus ei jam nullus apparuit, icâ Berdesey; et in eâ ut fertur infinita cum tamen per anni ferè spacium inter sanctorum sepulta sunt corpora."—Ibid. aquæ prædictæ ripas viam inutilis explorator inquireret. Sed quoniam ea quæ ratio non mitigat temporis interdum morâ mi

Animal Fidelity. tescunt, et diuturnitas sola laxatos hebetat

" In hâc eâdem silvâ de Coleshulle inplerumq; dolores, siquidem malis multis finis de tempore venit, demum tamen ab terfecto juvene quodam Cambrensi per amicis et matre præcipuè vix revocatus

exercitum prædicti regis (Hen. 2.) transesibiq; restitutus et literis denuo datus, tan

unte, leporarius ejusdem inventus est per dem processu dierum in sacerdotii gradum octo ferè dies absque cibo domini cadaver est promotus.”—Gir. Camb.

non deseruisse, sed illud à canibus, lupis et avibus prorsus indemne fideliter et admirandâ in bruto dilectione conservâsse.”—

Ibid. Welsh Beavers." " Inter universos Cambriæ seu etiam

Owen Cyveilioc excommunicated. Loegriæ fluvios, solus hic, (Teivi) castores habet."-Ibid.

“ Oenum de Cavelioc quia solus inter Walliae principes Archipræsuli cum populo

non occurrerat, excommunicavimus. Welsh Lances.

Oenus iste præ aliis Cambriæ principibus

et linguæ dicacis extiterat et in terræ suæ “Sunt autein his in partibus (Ardudwy) moderamine ingenii perspicacis.”—Ibid. lanceæ longissimæ. Sicut enim arcu prævalet Sudwallia, sic lanceis prævalet Venedotia : adeò ut ictum hâc lanceâ cominus

St. Patrick's Purgatory. datum ferrea loricæ tricatura minimè sustineat."-Ibid.

“ Est lacus in partibus Ultoniæ continens insulam bipartitam, cujus pars altera probatæ religionis Ecclesiam habens, spec

tabilis valdè est et amana, Angelorum Bardsey.

visitatione Sanctorumq; loci illius visibili " Jacet autem extra Lhyn insula mo- frequentiâ incomparabiliter illustrata. Pars dica quam monachi inhabitant religio- | altera hispida nimis et horribilis, solis desissimi, quos Cælibes vel Colideos vocant.

moniis dicitur assignata, quæ ut visibilibus Hæc autem insula vel ab aeris salubritate cacodæmonum turbis et pompis ferè semquam ex Hiberniæ confinio sortitur: vel po- per manet exposita. Pars ista novem in se tiusa liquo ex miraculo ex Sanctorum meri- | foveas habet.-Hic autem locus Purgato

rium Patricii ab incolis vocatur.”—Ibid. I See Madoc in Wules, xii. p. 345. DRAYTON alludes also to the Beavers of the Towy. See Potyolbion.-J. W. W. ? “To Bardsey was the Lord of Ocean bound;

St. Patrick's Horn.
Bardsey, the holy islet, on whose soil
Did many a chief and many a saint repose.'

“Vidimus in Gwallia, Hibernensem bajuDladoc in Wales, xiii. p. 347.-J. W.W. lum (mendicum) quendam, cornu quoddam

suo

æneum, quod S. Patricii fuisse dicebat, pro et vel illuminatur intellectus et bono suo reliquiis in collo gestantem. dicebat autem fruitur affectus, vel seipsum deflet humanæ ob reverentiam Sancti illius, neminem ausum fragilitatis defectus. Propter hoc, secundum hoc sonare. Cum igitur, Hibernico more, formam propositi vestri habitantes in cælis circumstanti populo cornu porrigeret oscu- potius quam in cellis, excluso à vobis toto landum, sacerdos quidam Bernardus no- seculo, totos vos inclusistis cum Deo. Celmine, de manibus ejus illud arripuit, et oris læ siquidem et cæli habitatio cognatæ sunt, apponens angulo, aeremq; impellens sonare quia sicut cælum et cella ad invicem videncæpit, qui et eâdem horâ multis astantibus, tur aliquem habere cognationem nominis, ore quidem aure tenus paralyticè retorto, sic et pietatis. A cælando enim cælum et duplici passione percussus est. Cum enim cella nomen habere videntur, et quod cætorrentis eloquii prius extitisset, et dela- | latur in cælis hoc et in cellis ; quod geritur toris linguam detractor habuisset ; sermonis in cælis hoc et in cellis. quidnam est hoc ? cujuslibet statim amisit usum.”—Ibid. vacare Deo, frui Deo. Quod cum secundum

ordinem piè et fideliter celebratur in cellis,

audeo dicere, sancti Angeli Dei cellas haKing Henry III.'s Perjury.

bent pro cælis, et æquè delectantur in cellis. 1260. Rex quia juraverat cum Edwardo ac in cælis. Nam cum in cellâ jugiter cælesprimogenito suo et Baronagio provisiones tia actitatur, cælum cellæ et sacramenti Oxonienses se inviolabiliter servaturum, et similitudine, et pietatis affectu, et similis pænitiverat eum jam jurâsse taliter, metu- operis effectu proximum efficitur ; nec jam ens quodammodò notam perjurii misit ad spiritui oranti, vel etiam à corpore exeunti, Papam secretò, rogans, ut ab hoc se jura- à cellâ in cælum longa vel difficilis via inmento absolveret, quod facillimè impetra- venitur."-Divi BERNARDI de Vitâ Solitariâ vit.”—Contin. of Mat. Paris.

ad fratres de Monte Dei.

marum.

Monastic Life.

Arnald of Brescia. “ Altissima enim est professio vestra. “ ARNALDUM loquor de Brixia, qui utiCælos transit, par Angelis est, Angelicæ nam tam sanæ esset doctrinæ, quam dissimilis puritati. Non enim solùm vovistis trictæ est vitæ. Et si vultis scire, homo est omnem sanctitatem, sed omnis sanctitatis

neque manducans neque bibens, solo cum perfectionem, et omnis consummationis

diabolo esuriens et sitiens sanguinem anifinem. Non est vestrum circà communia

* * Nescio an melius salubriusve præcepta languere, neque hoc solum atten- | in tanto discrimine rerum egere valeatis, dere quod præcipiat Deus, sed quid velit, quam juxta Apostoli monitum (1 Cor. 5.) probantes quæ sit voluntas Dei bona et be

auferre malum ex vobis, quamquam amicus neplacens et perfecta. Aliorum est enim Deo

sponsi ligare potius quam fugare curabit, ne servire, vestrum adhærere; aliorum est jam discurrere et eo nocere plus possit. Hoc Deum credere, scire, amare, revereri; ves- enim dominus Papa dum adhuc esset apud trum est sapere, intelligere cognoscere, frui. nos, ob mala quæ de illo audiebat fieri, scri

bendo mandavit, sed non fuit qui faceret Cum quo enim Deus est, nunquam minus bonum. Denique si capi vulpes pusillas desolus est quam cum solus est. Tunc enim li- molientes vineam scriptura salubriter monet, berè fruitur gaudio suo; tunc ipse suus est (Cant. 2.) num multò magis lupus magnus sibi, ad fruendum Deo in se et se in Deo; et ferus religandus est, ne Christi irrumpat tunc in luce veritatis, in sereno mundi cor- ovilia, oves mactet et perdat ?"- BERNARDI dis ultrò patet sibi pura conscientia, et li- Epist. ad Episcopum Constantiensem. berè se infundit affecta de Deo memoria : A merciful hint from a saint to a bishop.

this disadvantage she is taught by kinde to Purgatory.

seeke a well of springing water, and then “ HÆRETICI non credunt ignem purgato- she flyeth up into the aire as farre as she rium restare post mortem, sed statim animam may, till she be full hot by heat of the aire solutam à corpore, vel ad requiem transire, and by travaile of flight, and so then by vel ad damnationem. Quærant ergo ab eo heate the pores be opened, and the feathers qui dixit, quoddam peccatum esse, quod chafed, and she falleth sideinglye into the neque in hoc seculo, neque in futuro remit- well and there the feathers be chaunged tetur, cur hoc dixerit, si nulla manet in and the dimnesse of her eien is wiped away futura remissio purgatione peccati ?"— Sr. and purged, and she taketh againe her BERNARD.

might and strength.”

This will explain a passage in the Jeru

salem Conquistada. Zisca's Stratagem. “ UPON a certain time his enemies set upon him in a rough place, where no battell

Rainbow and Glow-worm's Effects. could be fought but on foot only, whereupon when his enemies were lighted from their

" WHERE the rainbow toucheth the tree, horses, Zisca commanded the women which

no caterpillars will hang on the leaves ; customably followed the host, to cast their where the glow-worm creepeth in the night, kerchiefes upon the ground, wherein the no adder will go in the day.”—John Lilly, horsemen were intangled by their spurres, Epilogue to Campaspe. and were slaine before they could unloose their feet.” – Historie of the Church, by Master PATRICK Symson, late Minister at

Mexican Gods. Striveling in Scotland. 1634.

“ OMETEUCTLI and OMECIHUATL. - The former was a god and the latter a goddess,

who dwelt in a magnificent city in heaven, St. Theresa.

abounding with delights, and there watched “I have seen some of the works of St.

over the world, and gave to mortals their Theresa, wrote with her own hand; the cha- wishes ; Ometeuctli to men, and Omeciracter is legible, large, and indifferently huatl to women. They had a tradition fair. Donna Beatrix Carillo, who is her that this goddess having had many children kinswoman's niece, keeps them very choicely. in heaven, was delivered of a knife of flint; It was she that shewed them to me. They upon which her children in a rage threw it consist of a collection of letters. I do not to the earth, from which, when it fell, sprung believe they were ever printed. There is a sixteen hundred heroes ; who, knowing their great deal of perfection in them, and through- high origin, and having no servants, all out may be discovered a certain air of chear- mankind having perished in a general calafulness and sweetness of nature, which suffi- mity, agreed to send an embassy to their ciently declares the character of that great mother, to intreat her to grant them power saint."- COUNTESS Danois' Letters from to create men to serve them. The mother Spain.

answered, that if they had had more ex

alted sentiments, they would have made Eagle madle young.

themselves worthy to live with her eternally AUSTEN saith, and Plinie also, that in

See Madoc in Astlan, ix. p. 378, where other age the eagle hath darknesse and dimnesse

extracts are given in the notes from Torquein eien, and hevinesse in wings, and against mada, Clavigero, &c.-J. W. W.

« НазадПродовжити »