Зображення сторінки
PDF
ePub

tæo (uc ferunt) conditum. Extat rei fignum, Parma elephantino tergori exsecta, ingens, & ob magnitudinem nulli nunc usuro habilis : quam locorum aceolæ ab illo geftatam pro vero 10 habent, traduntque, & inde eximiè colunt. Deinde est mons præaltus, ei quem ex adverso Hispania attolit objectus; hunc Abylam, illum Calpen vocant, columnas Herculis utrumque. Addit fama nominis fabulam, Herculem ipsum junctos olim perpetuo jugo diremiffe colles, atque ita exclusum antea mole mon-15 tium Oceanum, ad quæ nunc inundat admiffum. Hinc jam mare latiùs funditur, summotafque vastiùs terras magno impetu inflectit. Cæterùm regio ignobilis, & vix quicquam illustre sortita, parvis oppidis habitatur, parva Alumina emittit, solo quàm viris melior, & segnitie gentis obscura. Ex his tamen 20 quæ commemorare non piget, montes sunt alti, qui continenter & quafi de industria in ordinem expositi, ob numerum, septem, ob fimilitudinem Fratres nuncupantur : Tamuda fluvius, & Rufadir, & Siga, parvæ urbes ; & portus, cui Magno eft cognomen ob spatium. Nulucha ille quem diximus amnis est, nunc gentium, olim regnorum quoque terminus, Bocchi Jugurthæque.

25

CA P. VI.

NU MI DI A.

B eo Numidia ad ripas expofita flumiņis Ampsagæ, sputio A

quidem quàm Mauritania angustior est, verùm & culta magis & ditior.

Urbium quas habet, maximæ sunt, Circa procul à mari, nunc Sitrianorum colonia ; quondam regum domus, & cùm Syphacis foret, opulentissima: lol ad mare, ali

5 quando ignobilis; nunc, quia Jubæ regia fuit, & quòd Cæfarea vocicatur, illustris. Citra hanc (nam in medio ferme litore fita eft) Carterna & Arsinnaria sunt oppida, & Quiza castellum, & Lacurus linus, & Sardabale fluvius: ultra, Monumentum commune regiæ gentis, deinde Icofium & Ruthisia urbes, & 10 fluentes inter eas Aveus & Nabar, aliaque quæ taceri nullum re

D

rum

rum famæve dispendium est. Interiùs, & longè fatis à livore (fi fidem res capic) mirum ad modum, spinæ piscium, muricum

ostreorumque fragmenta, faxa actrita (uci folent Auctibus, & -15 non differentia marinis, infixæ cautibus ancoræ, & alia ejusmodi

signa atque vestigia effufi olim usque ad ea loca pelagi, in campis nihil alentibus esse invenirique narrantur.

CA P. VII.

Africa proprie difta.

R

EGIO quæ fequitur à promontorio Mecagonio ad aras

Philænorum, propriè nomen Africæ ufurpat. In ea sunt oppida, Hippo Regius, & Ruficade, & Tabraca." Dein tria

promontoria, Candidum, Apollinis, Mercurii, vastè projecta in al5 cum, duos grandes Sinus efficiunt. Hipponensem vocant proxi

mum ab Hippone Diarrhyto, quod litori ejus appositum est. In alcero sunt castra Lælia, castra Cornelia, Aumen Bagrada, Utica & Carthago, ambæ inclycæ, ambæ à Phænicibus condicæ :

illa fato Catonis infignis, hæc suo; nunc populi Romani colonia, o10 lim imperii ejus pertinaxæmula ; jam quidem iterum opulenta, eti

am nunc tamen priorum excidio rerum, quàm ope præsentium clarior. Hadrumetum, Leptis, Clupea, Acholla, Taphrura, Neapolis

, hinc ad Syrtim adjacent, ut inter ignobilia celeberrimæ. Syrii si

nus est centum ferè millia paffuum, quâ mare accipit, pacens ; 15 crecenta, quả cingit: verùm importuofus atque atrox & ob.vado

rum frequentium brevia, magisque etiam ob alternos motus pelagi affluentis & refluentis infeftus. Super hunc ingens Palus amnem Tritona recipit, ipsa Tritonis: unde & Minervæ cognomen

indicum est, ut incolæ arbitrantur, ibi genicæ: faciuntque ei 20 fabulæ aliquam fidem, quòd quem natalem ejus pucant, ludicris

virginum inter fe decertantium celebrant. Ultra eft Oea oppidum, & Cinyps fluvius per uberrima arva decidens: cum Leptis altera, & Syrtis, nomine atque ingenio par priori ; cæterùm altero ferè spatio quâ dehiscit, quàque flexum agit

, ampliore25 Ejus promontorium cst Borion ; ab eoque incipiens ora, quam

Lotophagi

[ocr errors][ocr errors]

DE SITU ORBIS. LIB. I.

9 Lotophagi tenuiffe dicuntur, ufque ad Phycunta (& id pro montorium est) importuoso litore pertinet. Aræ iplæ nomen ex Philænis fratribus traxere, qui contra Cyrenaicos misli Carthagine ad dirimendum conditione bellum, diu jam de finibus, & cum magnis amborum cladibus gestum ; poftquam in eo quod 30 convenerat non manebatur, ut ibi legati concurrerent, certo tempore utrinque dimissi, ibi termini ftatuerentur; pacti de integro, ut quicquid citrà esset, popularibus cederet (mirum 85 memoria dignissimum facinus!) hîc se vivos obrui pertulerunt.

[merged small][ocr errors][merged small]

NDE ad Catabathmon Cyrenaica provincia est; in eaque Ammonis

oraculum, fidei inclytæ : & fons, quem Solis appellant: & rupes quædam Austro facra. Hæc cùm hominum manu attingitur, ille immodicus exsurgit, arenasque quasi maria agens sic fævit, ut fluctibus. Fons media

5 nocte fervet; mox & paulatim tepescens, fit luce frigidus ; tunc ut sol surgit, ita subinde frigidior, per meridiem maximè riget: sumit deinde tepores iterum; & prima nocte calidus, atque ut illa procedit, ita calidior, rursus cùm est media, perfervet. In litore promontoria sunt Zephyrion & Naustathmos, portus Pa- 10 rætonius, urbes Hesperia, Apollonia, Ptolemais, Arlinoë, atque (unde terris nomen est) ipsa Cyrene. Catabathmos vallis devexa in Ægyptum, finit Africam. Oræ fic habitantur, ad noftrum maximè ritum moratis cultoribus, nifi quòd quidam linguis differunt, & culcu Deûm, quos patrios servant, ac patrio 15 more venerantut.

[ocr errors]

САР:

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

P

Carens

ROXIMIS nullæ quidem urbes ftant, tamen domicilia
sunt quæ Mapalia appellantur ; Victus asper, & munditiis

Primores fagis velantur ; vulgus bestiarum pecudumque pellibus. Humi quies epulæque capiuntur. Vasa ligno 5

fiunt aut corrice. Pocus est lac, succusque baccarum: Cibus est caro, plurimùm ferina : nam gregibus (quia id folum opi. mum est) quoad potest parcitur. Interiores etiam incultiùs, sequuntur vagi pecora: utque à pabulo ducta sunt, ita se ac

tuguria sua promovent : atque ubi dies deficit, ibi noctem agunt. 10 Quanquam in familias passim & fine lege dispersi, nihil in com

mune consultant: tamen quia fingulis aliquot fimul conjuges, & plures ob id liberi agnatique funt, nusquam pauci. Ex his qui ultra deferta effe memorantur, Atlantes solem execrantur,

& dum oritur, & dum occidit, ut ipsis agrisque peftiferum. 15 Nomina finguli non habent: non vescuntur animalibus: ne

que illis in quiete qualia cæteris mortalibus visere datur. Trogodytæ, nullarum opum domini, strident magis quàm loquuntur, specus subeunt, alunturque ferpentibus. Apud Garaman

tas etiam armenta funt, eaque obliqua cervice palcuntur; nam 20 pronis directa in humum cornua officiunt. Nulli certa uxor

eft. Ex his qui tam confuso parentum coicu passim incertique nascuntur, quos pro fuis colant, formæ fimilitudine agnoscunt. Augilæ manes tanţùm Deos putant; per eos dejerant ; eos ut

oracula consulunt: præcatique quæ volunt, ubi rumulis incu25 buere, pro responsis ferunt fomnia. Feminis eorum solenne

est, nccte qua nubunt, omnium ftupro patêre, qui cum mựnere advenerint: & tum cum plurimis concubuisse, maximum decus; in reliquum pudicitia insignis eft, Nudi sunt Gam.

phafantes, armorumque omnium ignari: nec vitare sciunt tela, 30 nec jacere : ideoque obvios fugiunt, neque aliorum, quàm quibus idem ingenii est, aut congressus, aut colloquia patiuntur.

Blemyis

Blemyis capira absunt; vultus in pectore est: Satyris, præter effigiem, nihil humani. Ægipanum quæ celebratur, ea forma est. Hæc de Africa.

CA P. X.

Particularis Asiæ Descriptio,

Æ G Y P T U S.

SIÆ prima pars Ægyptus inter Cacabathmon & Arabas,

ab hoc litore penitus immissa, donec Æthiopiam dorso contingat, ad meridiem refugit: terra expers imbrium; mirè tamen fertilis, & hominum aliorumque animalium perfecunda generatrix. Nilus efficit, amnium in noftrum mare permean- 5 cium maximus. Hic ex desertis Africæ miffus, nec ftatim navigari facilis, nec ftatim Nilus eft: & cùm diu fimplex lævusque defcendit, circa Meroën latè patentem insulam in Æthiopiam diffunditur, alteraque parte Altaboras, altera Astapes dictus est. Ubi rursus coit, ibi nomen hoc capit.. Inde partim asper, 10. partim navigia patiens, in immanem locum devenit: ex quo præcipiti impetu egreffus, & Tacompso alteram insulam am: plexus, usque ad Elephantidem urbem Ægypriam atrox adhuc fervenfque decurrit. Tum demum placidior, & jam benè navigabilis, primùm juxta Cercaforum oppidum triplex effe inci

15 pit. Deinde iterumque divisus ad Delcam & ad Melin, it per omnem Ægyptum vagus atque dispersus: septemque in ora se scindens, singulis tamen grandis

, evolvitur. Non pererrat autem tantùm eam, fed æstivo fidere exundans etiam irrigat, adeò efficacibus aquis ad generandum alendumque, ut præter id quòd 20 scatet piscibus, quòd Hippopotamos Crocodilosque, vast.is belluas, gignit; glebis etiam infundat animas, ex ipfaque humo vi. talia effingat. Hoc eo manifeftum est, quòd ubi sedavit diluvia, ac se sibi reddidit, per humentes campos quædam nondum perfecta animalia, sed tum primùm accipientia fpiritum, & ex 25: parte jam formata, ex parte adhuc terrena, visuntur. Crescic

E

porrò

« НазадПродовжити »