Словник неологізмів. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття: англо-український.: Довідкове видання

Передня обкладинка
Нова Книга, 2008 - 360 стор.
Словник містить понад 2500 нових найбільш вживаних лексичних і фразеологічних одиниць, що ввійшли в систему англійської мови в ХХІ столітті, з іх відповідниками в українській мові і контекстами функціонування в різних сферах життя англомовного суспільства. Для мовознавців, викладачів, перекладачів, аспірантів і студентів.
 

Зміст

Частина 1
5
Частина 2
69
Частина 3
85
Частина 4
103
Частина 5
131
Частина 6
161
Частина 7
189
Частина 8
208
Частина 11
246
Частина 12
250
Частина 13
273
Частина 14
275
Частина 15
335
Частина 16
346
Частина 17
355
Частина 18
356

Частина 9
210
Частина 10
216

Про автора (2008)

 Рецензенти:

Скибіна В.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач ка-

федри іноземних мов Запорізького державного ме-

дичного університету

Швачко С.О. – доктор філологічних наук, професор завідувач ка-

федри перекладу Сумського державного універси-

тету

Бібліографічна інформація