Зображення сторінки
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed]

ritard.e dim.

[graphic]
[graphic]
[graphic][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][graphic][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

ritard.poco dim.

[graphic]

C

[graphic]

ritard molto

[graphic]
[merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

a tempo.

[graphic]
[blocks in formation]
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »