PROPEDEUTICS OF ORTHOPEDIC STOMATOLOGY: Edited by professor M. D. Korol

Передня обкладинка
Нова Книга - 200 стор.

 У пропедевтичному курсі ортопедичної стоматології викладаються короткий анатомо-

фізіологічний нарис жувального апарата; загальні і спеціальні методи обстеження хворого

(діагностика); ознаки хвороби та їх оцінка (симптоматологія або семіотика); клінічне і

зуботехнічне матеріалознавство; лабораторна техніка (методика виготовлення протезів і різних

ортопедичних апаратів).

 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Зміст

PREFACE
6
Functional anatomy of maxillofacial system
25
Section Іv Examination of a patient in clinic of orthopedic stomatology
47
Articulation and occlusion
99
Materials study
125
Basic technologies of making of dentures
175
Literature
199
Авторські права

Інші видання - Показати все

Загальні терміни та фрази

Про автора

 Професори: В. М. Ждан, В. Ф. Макєєв, Ю. І. Силенко, Л. С. Коробєйніков;

Доценти: Д. Д. Кіндій, В. В. Ярковий, О. Д. Оджубейська, Р. А. Гумецький;

Кандидати медичних наук, асистенти: М. В. Хребор, М. М. Малюченко, І. М. Ткаченко,

М. О. Рамусь, Д. В. Калашников, П. А. Гасюк, С. Г. Зубченко, О. В. Рибась, І. В. Скубій.

За редакцією професора М. Д. Короля.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

П. С. Фліс – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії і пропедевтики

ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені O. O. Богомольця.

В. П. Голік – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної

стоматології Харківського національного медичного університету.

ПЕРЕКЛАД:

Мазур Сергій Іванович– редактор віділу іноземних мов ПП “НОВА КНИГА”

Автори висловлюють подяку за допомогу у підготовці підручника до друку

А. П. Капустян.

Бібліографічна інформація