Зборник радова Византолошког института, Том 8,Частини 1 – 2

Передня обкладинка

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Зміст

1950
4
Korespondencija Teofilakta Ohridskog kao izvor za historiju
15
Постанак тема Хелада и Пелопонез Die Entstehung der Themen
64
1953
72
ILe systeme de la pronoia a Byzance et en Serbie medievale Actes
95
Тактикон Успенског и Тактикон Бенешевића О времену њиховог
107
О византиским државним сељацима и војницима две повеље из
114
Оuelques problemes dhistoire de la paysannerie byzantine Corpus Bru
120
Deux témoignages archéologiques sur lautocephalie dune
163
Фронтиспис српског Патерика Националне биб
169
srednjovjekovne Makedonije 177
177
Die Briefe des Theophylaktos von Achrida als Quelle für
188
Нове публикације византиских повеља ИЧ 2 1951 199206
199
Ф И Успенскић Истории византићскои империи III Москва
206
Die ländliсhen Handwerker im Gebiet der unteren Struma
207
Прилог проучавању проније у средњовековној Србији 227
227

W Ohnsorge Das Zweikaiserproblem im früheren Mittelalter
153
1951
198
Пронија Прилог историји феудализма у Византији и јужносло
209
Две белешке о Душановим хрисовуљама светогорском манастиру
258
The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order The Sla
1
Два грчка натписа из Манастира и Струге 13
13
Deux inscriptions grecques de Manastir et de Strouga 28
28
Sur la valorisation de lhéritage culturel byzantin
33
Urum Despotes Die Anfange der Despoteszvurde in Byzanz BZ 44
44
Заједнички новац царева Јована V Палеолога
47
Дукин преводилац о боју на Косову 53
53
Le traducteur de Doukas sur la bataille de Kosovo 67
67
Историјске композиције у српском сликарству Средњег
69
Душан и његова властела у борби са Византијом Зборник у част
79
Una poesia di Manuele File dedicata a Irene Paleologa
91
Constantine Porphyrogenetus De administrando imperio ed Gу Мо
101
В Мошин Мартовско датирање И Г 12 1951 1957
110
Les débuts du royaume de Salonique 12041209 115
115
Le poesie di Cristoforo Mitileneo come fonte storica 133
133
A propos de la Chronique de Monemvasie et de quelques
235
Навкратић и никеиские мозаики 241
241
Иконографија и програм мозаика у Поречу 247
247
R Guilland B Sl XVI 2 1955 348352 А П Каждан Виз Врем 10
259
О хронологији словенских упада на византијску
263
Сhronological Notes about Slavonic Raids into
271
Papadika in the Neumatic Маnuscript 311
285
Византијска књига расхода из ХIV века 287
287
en Herzégovine 295
295
Манојло Палеолог византијски посланик
311
Liscrizione Torcellana dei tempi di Eraclio
317
Le sort du Phoinikom
341
Прилог проучавању вазалних односа Србије према
347
Charles Diehl Старинар н c II 1951 351353
351
Contribution à létude des rapports de vasselage de
354
Beiträge zur Geschichte der altesten ochrider Malerei
382
Le Mont des Kellia Note sur un passage dAnne
459
Словенски Пролог Житија царице Ирине
483

Інші видання - Показати все

Бібліографічна інформація