Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія

Передня обкладинка
Антонович Мирослава Михайлівна, Бабін Борис Володимирович, Баймуратов Михайло Олександрович, Березовська Ірина Андріївна, Білас Іван Григорович, Бровко Олександра Миколаївна, Буроменський Михайло Всеволодович, Бусол Катерина Ігорівна, Буткевич Володимир Григорович, Буткевич Ольга Володимирівна, Василенко Володимир Андрійович, Васюренко Аліна Олегівна, Власюк Віталій Вікторович, Гнатовський Микола Миколайович, Головко – Гавришева Оксана Ігорівна, Городиський Іван Михайлович, Григоров Олександр Миколайович, Довгерт Анатолій Степанович, Задорожній Олександр Вікторович, Заєць Анатолій Павлович, Запорозчук Анна Валеріївна, Кирилюк Ольга Василівна, Коваль Дмитро Олександрович, Кононенко Валерій Петрович , Кориневич Антон Олександрович, Коробко Ірина Ігорівна, Короткий Тимур Робертович, Коцюбська Вікторія Володимирівна, Кузьменко Лідія Рудольфівна, Кучер Олена Борисівна, Лисенко Олена Миколаївна, Медведєва Марина Олександрівна, Мельник Світлана Олександрівна, Мережко Олександр Олександрович, Мікічурова Ольга Володимирівна, Муравйов Віктор Іванович, Мушак Наталія Богданівна, Невара Лілія Михайлівна, Охендовський Михайло Володимирович, Пазюк Андрій Валерійович, Плешко Едуард Анатолійович, Поєдинок Ольга Романівна, Половець Ірина Сергіївна, Саяпін Сергій В’ячеславович, Святун Олексій Володимирович, Святун Олена Володимирівна, Скринька Дмитро Васильович, Сліденко Ігор Дмитрович, Смирнова Ксенія Володимирівна, Старосвіт Світлана Анатоліївна, Тимченко Леонід Дмитрович, Тимченко Ліліана Олексіївна, Федорова Алла Леонідівна, Хендель Наталія Володимирівна, Христова Ганна Олександрівна, Чередніченко Валерія Сергіївна
Yuri Marchenko, 2014 - 1016 стор.

 В монографії подано міжнародно-правовий аналіз подій в Україні з кінця листопада 2013 року до літа 2014 року (робота над текстом в основному завершена в кінці липня 2014 року). Провідні вітчизняні юристи-міжнародники роблять міжнародно-правовий аналіз, а також намагаються дати правову кваліфікацію подіям на Майдані Незалежності у Києві під час Революції гідності (листопад 2013 — лютий 2014), агресії РФ щодо України, що мала наслідком анексію Криму, а також подіям на сході України, зокрема діяльності угрупувань «ДНР» та «ЛНР». Значна увага приділена захисту прав і свобод громадян під час цих подій.

 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Зміст

Переднє слово
8
Розділ I  Міжнародноправова оцінка української Революції гідності
13
Розділ 2 Україна в світовому правопорядку після Революції гідності
127
Розділ 3 Агресія Російської Федерації проти України
341
Післямова
954
Хронологія української Революції гідності
956
Хронологія війни в Україні
994
Автори
1010

Загальні терміни та фрази

безпеки більше Верховна Рада Верховної Ради визнання відносин відповідно вільної торгівлі гарантій громадян дер держави децентралізації Див дії дій договір договору доктрини Електронний ресурс Європейського ЄС забезпечення застосування захисту зв’язку ЗВТ згідно зі злочинів зобов’язань зокрема ін конвенції Конституції країн Криму має меншин метою міжна міжнарод міжнародне право Міжнародний кримінальний суд міжнародних договорів міжнародних зобов’язань міжнародного права міжнародному праві місцеве самоврядування місцевого самоврядування МКС муніципальної населення нерозповсюдження норм ня обов’язок ОБСЄ ООН органів осіб питання питань повноважень положення положень порушення прав людини Президента принцип проведення публічної влади Путін Ради Європи рамках реалізації Режим доступу референдуму РЄ Римського статуту рішення розв’язання Росією Росії Російська Федерація Російської Федерації Російською Федерацією Росія РФ свого своїх ситуації слід СНД СОТ Союзу спільноти СРСР статті Статуту ООН сторони стосовно суверенітету суду сфері США територіальної цілісності території УА угод Угода угоди Україні Україною Хартії цих щодо юрисдикції ядерної зброї якщо International Law rebus sic stantibus Responsibility

Про автора (2014)

Антонович Мирослава Михайлівна — завідувачка кафедри міжнародного права На­ціонального університету «Києво-Могилянська академія», суддя ad hoc Європей­ського суду з прав людини, доктор права, професор (1.1.3.) 

Бабін Борис Володимирович — завідувач кафедри адміністративного і кримінально­го права Одеської національної морської академії, д. ю. н., професор (3.2.5., 3.2.8.)

Баймуратов Михайло Олександрович — завідувач кафедри конституційного, адміні­стративного та міжнародного права Маріупольського державного університету, д. ю. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України (1.1.4.)

Березовська Ірина Андріївна — науковий співробітник Науково—дослідної части­ни Інституту міжнародних відносин Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.1.3.)

Білас Іван Григорович — професор кафедри порівняльного і європейського права Ін­ституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Та­раса Шевченка, доктор права, доктор історичних наук, професор, Заслужений юрист України (1.1.2.)

Бровко Олександра Миколаївна — магістр міжнародного права та економіки, Інсти­тут світової торгівлі, Університет Берна; магістр міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка (2.3.5.)

Буроменський Михайло Всеволодович — завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Укра­їни (1.2.1., 3.7.4.)

Бусол Катерина Ігорівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжна­родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр міжнародного права Кембриджського університету (3.2.10., 3.5.3.)

Буткевич Володимир Григорович — суддя Європейського суду з прав людини у від­ставці, д. ю. н., професор (3.1.2.)

Буткевич Ольга Володимирівна — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, д. ю. н. (3.1.3.)

Василенко Володимир Андрійович — професор кафедри міжнародного права Наці­онального університету «Києво-Могилянська Академія», д. ю. н., Надзвичайний і Повноважний Посол України (3.7.1.)Автори 1011

Васюренко Аліна Олегівна — старший консультант відділу податкового та юридич­ного консультування «КПМГ Україна», аспірант кафедри міжнародного права Ін­ституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Та­раса Шевченка (3.7.3.)

Власюк Віталій Вікторович — головний спеціаліст відділу координації виконання рі­шень Європейського суду з прав людини Секретаріату Урядового уповноважено­го у справах Європейського суду з прав людини, радник юридичної фірми «Пра­во», аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Ки­ївського національного університету імені Тараса Шевченка (3.4.2.)

Гнатовський Микола Миколайович — доцент кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.3.3., 3.2.4., 3.5.1.)

Головко – Гавришева Оксана Ігорівна — доцент кафедри європейського права Львів­ського національного університету імені Івана Франка, к. ю. н. (2.3.2.)

Городиський Іван Михайлович — директор Центру верховенства права Українського католицького університету (м. Львів), к. ю. н. (2.2.1.)

Григоров Олександр Миколайович — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, к. ю. н. (2.1.6.)

Довгерт Анатолій Степанович — професор кафедри міжнародного приватного пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (3.2.7.)

Задорожній Олександр Вікторович — завідувач кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., професор., член-кореспондент Національної академії право­вих наук України, Заслужений юрист України (Переднє слово, 3.2.2., 3.3.1., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.3., післямова)

Заєць Анатолій Павлович — член робочої групи Конституційної Комісії з підготов­ки проекту Конституції України 1996 року, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України (1.2.1.)

Запорозчук Анна Валеріївна — юрист громадської організації «Україна без корупції», к. ю. н. (2.2.4.)

Кирилюк Ольга Василівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (3.6.1.)

Коваль Дмитро Олександрович — старший викладач кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична акаде­мія», докторант Польської академії наук, Школа соціологічних досліджень, к. ю. н. (3.2.10., 3.5.3., 3.6.7.)

Кононенко Валерій Петрович — адвокат, к. ю. н. (2.3.4.)

Кориневич Антон Олександрович — асистент кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.3.3., 3.2.3.)

Коробко Ірина Ігорівна — заступник виконавчого директора - керівник прес-центру Української асоціації міжнародного права (Хронологія)1012 Автори

Короткий Тимур Робертович — доцент кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», к. ю. н., до­цент (3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.3., 3.6.7)

Коцюбська Вікторія Володимирівна — магістр міжнародного права та економіки, Інститут світової торгівлі, Університет Берна магістр міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2.3.5.)

Кузьменко Лідія Рудольфівна — старший спеціаліст програм Міжнародної органі­зації з міграції, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (3.2.4., 3.2.8.)

Кучер Олена Борисівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжна­родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2.3.3.)

Лисенко Олена Миколаївна — доцент кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (1.1.1.)

Медведєва Марина Олександрівна — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, д. ю. н. (3.2.9.)

Мельник Світлана Олександрівна старший науковий співробітник Інституту дер­жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, старший викладач Дипломатич­ної академії України при Міністерстві закордонних справ України, к. ю. н. (2.2.3.)

Мережко Олександр Олександрович — завідувач кафедри права Київського націо­нального лінгвістичного університету, д. ю. н., професор (3.1.1., 3.3.3., 3.7.2., 3.7.5., 3.7.6.)

Мікічурова Ольга Володимирівна — здобувач кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тара­са Шевченка (2.1.6.)

Муравйов Віктор Іванович — завідувач кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор (2.1.1.)

Мушак Наталія Богданівна — доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, к. ю. н. (2.1.4.)

Невара Лілія Михайлівна — здобувач кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (2.1.7.)

Охендовський Михайло Володимирович — Голова Центральної виборчої комісії України, Заслужений юрист України, магістр міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (1.2.2.)

Пазюк Андрій Валерійович — асистент кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка, к. ю. н. (3.6.1.-3.6.6)Автори 1013

Плешко Едуард Анатолійович — начальник відділу прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, старший радник юсти­ції, к. ю. н. (3.3.3., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.3.)

Поєдинок Ольга Романівна — адвокат, старший викладач Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, асистент кафедри міжна­родного права Інституту міжнародних відносин Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (3.2.6.)

Половець Ірина Сергіївна — докторантка Інституту європейського і міжнародного економічного права, Університет Берна, консультант Міжнародного центру з тор­гівлі і сталого розвитку (ICTSD) (2.3.5.)

Саяпін Сергій В’ячеславович — доцент Школи права Університету КІМЕП (м. Алма­ти, Республіка Казахстан), доктор права (2.3.1.)

Святун Олексій Володимирович — к. ю. н. (2.2.2.)

Святун Олена Володимирівна — доцент кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.2.2.)

Скринька Дмитро Васильович — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, к. ю. н. (2.1.2.)

Сліденко Ігор Дмитрович — суддя Конституційного Суду України, д. ю. н., профе­сор (1.1.4.)

Смирнова Ксенія Володимирівна — доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.1.5.)

Старосвіт Світлана Анатоліївна — асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, магістр права, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Гарвардський університет, США (3.2.4.)

Тимченко Леонід Дмитрович — професор кафедри міжнародного права Національ­ного університету Державної податкової служби України, д. ю. н. (2.3.4.)

Тимченко Ліліана Олексіївна — завідувач кафедри міжнародного права Національ­ного університету Державної податкової служби України, доктор права, к. ю. н. (3.2.1.)

Федорова Алла Леонідівна — доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (1.1.1.)

Хендель Наталія Володимирівна — доцент кафедри міжнародного права та порівняль­ного правознавства Міжнародного гуманітарного університету, к. ю. н. (3.3.1., 3.3.2., 3.3.5., 3.5.2.)

Христова Ганна Олександрівна — докторант Національного юридичного університе­ту імені Ярослава Мудрого (м. Харків), к. ю. н., доцент (3.1.4.)

Чередніченко Валерія Сергіївна — магістр міжнародного права Інституту міжнарод­них відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ас­пірант Університетy Мадрида імені Карлоса ІІІ, програма поглибленого вивчення прав людини (3.5.4.)

Бібліографічна інформація