Зображення сторінки
PDF

Y TRAETHODYDD.

CYFROL LXI.

SEF Y RHIFYNAU AM 1906.

CAERNARFON:
CYHOEDDWYD YN SWYDDFA'R “ HERALD," Y Maes.

Y CYNNWYS.

IONAWR.

Tudal. Awdl Gadeiriol Robert ab Gwilym Ddu .. Williams Pantycelyn a Goronwy Owen. (Ail Ysgrif). Gan Glaslyn . 5 Braslun-Un o Bregethwyr Cymru. Pwy Ydyw? Gan Tecwyn, Llanberis. 9 Hiraeth. Gan y Parch. John T. Job .. ..

. .. 19 Daniel Owen. Adgofion a Myfyrion am dano. Gan Mr. John Morgan, Wyddgrug .. ..

.. .. .. 23 Yr Athro ym Mysg y Beirdd. Gan Elphin. . Datblygiad ym Myd Mater. Gan Sigma .. .. Iolo Morganwg. Gan Iolo Carnarvon .. Seryddiaeth Job. Gan Mr. James Evans, Aberhonddu.. Eden a'i Galanas. Gan y Parch. John Owen, Bowydd.. Gwaed y Taenelliad. Gan y Parch. W. Morris Lewis, Ty Llv Y Weinyddiaeth-a'i Gwladweiniaeth. Gan B... Nodiadau Llenyddol, &c. Gan y Golygydd .. ..

:::::::::

[ocr errors]

::

MAWRTH. Rhai o Wroniaid Masnach Rydd. Gan y Parch. R. Jones (Glan Alaw) .. 81 Y Diwygiad Diwinyddol. Gan y Parch. J. Lewis Williams, B.Sc., Lerpwl . ..

.. .. .. .. .. .. ... Darlun (Barddoniaeth). Gan Moelwyn. ... Y Parch. David Lloyd Jones, M.A. Gan y Parch. J. Pryce Davies,

Caerlleon Llythyr Ewythr at ei Nai. Gan “ Gruffydd,” Minffordd .. .. .. 104 Llythyrau Hiraethog at Eben Fardd. Gan Elfed .. .. Ysbrydoliaeth y Beibl. Gan y Parch. E. K. Jones, Brymbo.. Yr Etholiad Cyffredinol. Gan y Parch. J. Evans Owen, Llanberis .. Y Llechfaen. Gan Mr. Owen Morris, Nebo, Llanllyfni .. Nodiadau Llenyddol, &c. Gan y Golygydd .. .. .. .. .. 151

[ocr errors]
[ocr errors]

::::::

MAI.
Cymru ym Mhen Hanner Canrif .. ..
Y Cristion a'r Wladwriaeth. Gan y Parch. L. Probert, D.D., Bangor
Y Llechfaen. (Ail ysgrif) Gan Mr. Owen Morris, Nebo, Llanllyfni
Goleuddydd. Gan De Profundis .. .. ..
Daniel Owen. Gan Mr. John Morgan, Wyddgrug ..
Cadw Mi Gei. .. .. .. . .

193 Dyled Aquinas i Averroes. Gan Proffeswr Huw H. Johnson, M.A., Prif

ysgol Prifddinas Llydaw. .. .. .. .. .. .. .. 193 John Milton. Gan y Parch. J. T. Alun Jones, Bala .. .. .. .. 202 Mesur Addysg y Llywodraeth. Gan y Parch. Evan Jones, Caernarfon .. Cymundeb Duw â Dyn. Gan y Parch. H. Cernyw Williams, Corwen Emynnau y Parch. Richard Jones o'r Wern. Gan Glaslyn .. ..

.. ..223 Athrawiaeth y Diwygiad. Gan Mr. R. Jeffreys, Caernarfon .. .. Ein Plant a Pheth i w wneud Ohonynt. Gan Plantgarwr. .. .. .. 235

« НазадПродовжити »