Зображення сторінки
PDF

THE

SPECTATOR,

VOL. II

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« НазадПродовжити »