Зображення сторінки
PDF
ePub

d Rom. 12. 16.

& 17. 5.

11.

2 cE hooko mai oukou i kuu oli.

2 Fulfil ye my joy, a that ye be oli, i d like pu ai hoi ko oukou ma

likeminded, having the same love, nao, hookahi hoi ke aloha, hookahi Ioa. 3. 29. being of one accord, of one mind. no hoi naau, e manao hookahi ana.

1 Kor. 1.10. 3 e Mai hana oukou i kekahi mea

2 Kor. 13. 11. 3 e Let nothing be done through

1 Pet. 3. 8. me ka hakaka a me ka hookiekie e Gal. 5. 26. strife or vainglory; but in lowliwale; aka, me ka naau akahai e mo. 1. 15, 16. ness of mind let each esteem other

Iak. 3. 14. hooi aku i ka manao maikai ia hai, (Rom. 12.10. better than themselves. aole ia oukou ino.

Ep. 5. 21.

1 Pet. 5. 5. 4.8 Aole hoi e nana ana kela mea

81 Kor. 10. 24.

48 Look not every man on his owii keia mea i kana iho; aka, e nana

things, but every man also on the hoi kela mea keia mea i ka hai.

things of others. 5 h I hookahi ka manao ana iloko n Mat. 11. 29. 5 h Let this mind be in you, which

loa. 13. 15. o oukou, me ia iloko o Kristo Iesu;

was also in Christ Jesus :

1 Pet. 2. 21. 6 Oia no i ko ke Akua mea like, I loa. 2. 6. 6 Who, i being in the form of God, aole hoi ia i k manao i kona like ana

iloa. 1. 1, 2.

k thought it not robbery to be equal me ke Akua he mea lawe wale. 2 Kor. 4. 4. with God:

Kol. 1. 15. 7 " Aka, waiho iho la ia i kona, e Heb. 1. 3.

7 But made himself of no repulawe ana i ke ano o m ke kauwa, a kloa. 5. 18. tation, and took upon him the form

& 10.33. ua lilo iho la oia ma n ke

ano ka-
I Hal. 22. 6.

mof a servant, and was made in naka.

Is. 53. 3. the 11 likeness of men :

Dan. 9. 26. 8 A loaa iho la ke ano o ke kana

8 And being found in fashion as a

Mar. 9. 12. ka, hoohaahaa iho la oia ia ia iho, Rom. 15. 3. man, he humbled himself, and obe

m 18. 42. 1. & 'me ka ae maoli aku i ka make, i

49. 3, 6. & 53.

came obedient unto death, even the ka make hoi ma ke kea.

death of the cross.

Ez. 34. 23. 9 No ia mea, Pua hookiekie loa ae

Zek. 3. 8.

9 Wherefore God also Phath high

Mat. 20. 28. la ke Akua ia ia, a 9 haawi aku la

ly exalted him, and I given him a

Luk. 22. 27. nona i ka inoa maluna o na inoa a

n loa. 1. 14.

name which is above every name :

Rom. 1. 3. pau;

Gal. 4. 4. 10 "I kukuli iho na kuli a pau

i

Heb. 2.14,17. 10 - That at the name of Jesus ka inoa o Iesu, o na mea o ka lani, l'Or, habit. every knee should bow, of things in

o Mat. 26. 39. a me na mea ma ka honua, a me

loa. 10. 18.

heaven, and things in earth, and na mea malalo ae o ka honua ; Heb. 5. 8 & things under the earth;

12. 2. 11 I Shooia aku hoi na elelo a

p loa. 17. 1,

11 And that every tongue should pau, o Iesu Kristo ka Haku, ka mea 2,5.

confess that Jesus Christ is Lord, to

Oih. 2, 33. e nani ai ke Akua ka Makua.

Heb. 2.9. the glory of God the Father. 12 No ia mea, e o’u poe aloha, qEp. 1. 20. 12 Wherefore, my beloved, 'as ye

Heb. 1. 4. ime oukou i hoolohe mau 'ai, aole

rls. 45. 23.

have always obeyed, not as in my wale no ia'u i noho ai me oukou, Mat. 28. 18.

presence only, but now much more aka hoi, ua nui aku i neia wa e no- Hoik. 5. 13.

in my absence, work out your own ho nei au i kahi e, e hooikaika aku sloa. 13. 13. salvation with 'fear and trembling :

Oih. 2. 36. oukou i ke ola no oukou iho, me “ka Rom. 14. 9. makau a me ka haalulu:

1 Kor. 12. 3.

t mo. 1.5. 13 No ka mea, *o ke Akua ka

13 For 'it is God which worketh

u Ep. 6.5. mea e hooikaika ana iloko o oukou, 22 Kor. 3. 5. in you both to will and to do of his i ka makemake a me ka hana, no

good pleasure. kona manao aloha. 14 E hana oukou i na mea a pau y1 Kor. 10.10.

14 Do all things y without mury me ka ohumu ole, a ? me ka hoo

murings and a disputings : z Rom. 14. 1.

|| Or, sincere. 15 I hala ole oukou a me ke ko

15 That ye may be blameless and lohe ole, a he poe keiki na ke Akua, | Ep. 5. 1. Il harmless, a the sons of God, with

a Mat. 5. 45.

[ocr errors]

Rom. 14.11.

Heb. 13. 21.

1 Pet. 4.9.

paapaa ole :

C

[ocr errors]

b1 Pet. 2. 12.

[ocr errors]

f Gal. 2. 2.

1 Tes. 3. 5. & 2 Tim. 4. 6.

1

. 1. 24.

over.

[ocr errors]

unto me.

mea.

n

33. & 13. 5.

i hoohewa ole ia biwaena o ka ha

out rebuke, bin the midst of ca nauna kekee a me ke kolohe, e

crooked and perverse nation, among alohi hoi doukou iwaena o lakou e

whom 'l ye shine as lights in the like me na malamalama i ko ao

c Kan. 32. 5.

world ;

d Mat. 5. 14. nei ;

Ep. 5. 8. 16 E hoike aku ana i ka olelo e l| Or, shine ye. 16 Holding forth the word of life; ola’i, i olioli ai au i ka la o Kristo, 2 Kor. 1. 14. that • I may rejoice in the day of

1 Tes. 2. 19. no kuu 'holo hewa ole, a me ka

Christ, that 'I have not run in luhi hewa ole.

vain, neither laboured in vain. 17 5 Ina e nininiia aku au ma

17 Yea, and if & I be toffered upon luna o ka mohai a me ha ka alana o

+ Gr. poured the sacrifice hand service of your

forth. ko oukou manaoio, e i olioli no wau, h Rom. 15. 16. faith, 'I joy, and rejoice with you a e hauoli pu hoi me oukou a pau. i2 Kor7:4. all. 18 No keia mea hoi, e olioli oukou

18 For the same cause also do ye a e hauoli pu mai me au.

joy, and rejoice with me. 19 A ke manao nei au ma ka Ha- / || Or, More- 19 II But I trust in the Lord Jesus ku ma o Iesu la, e hoouna koke

to send * Timotheus shortly unto aku ia k Timoteo io oukou la, i oli- * Rom. 16. 21. you, that I also may be of good oli ai hoi au i ka wa a’u e ike ai i

I Tes. 3. 2.

comfort, when I know your state. ka oukou mau mea. 20 Aole o’u kanaka 'manao like, Hal. 55. 13.

20 For I have no man !Il likenana e malama io i ka oukou mau || Or, so dear minded, who will naturally care

for your state. 21 No ka mea, ke imi nei na m 1 Kor. 10.24,

21 For all m seek their own, not mea a pau i ka lakou iho, aole i ka

2 Tim. 4. 10,

the things which are Jesus Christ's. Iesu Kristo. 22 Ua ike hoi oukou i kona hoao

22 But ye know the proof of him, ia'na, no ka mea, "ua hooikaika pu n1 Kor. 4. 17. " that, as a son with the father, he ia me au ma ka olelomaikai, me he

hath served with me in the gospel.

2 Tim. 1. 2. keiki la me ka makua. 23 No ia mea, ke manao nei au e

23 Him therefore I hope to send hoouna koke aku ia ia, aia ike au i

presently, so soon as I shall see ka hope o ka’u mau mea.

how it will go with me. 24 °Ua maopopo hoi kuu manao

24 But o I trust in the Lord that I ma ka Haku, e kiki koke aku hoi

also myself shall come shortly. au io oukou la. 25 Aka, manao iho la au, he pono

25 Yet I supposed it necessary to ke hoouna aku ia P Epaperodito io pmo. 4. 18. send to you p Epaphroditus, my oukou la, oia he hoahanau, he hoa

brother, and companion in labour, lawehana, a me qka hoa koa o’u, a 9 Pilem. 2, and 4 fellow soldier, "but your mesoko oukou lunaolelo no hoi, a me r 2 Kor. 8. 23. senger, and she that ministered to $ ka mea lawelawe na kuu hema- 82 Kor. 11.9.

my wants. hema.

26 No ka mea, he nui kona ma- t mo. 1. 8. 26 · For he longed after you all, kemake ia oukou a pau, ua kauma

and was full of heaviness, because ha loa kona naau, i ko oukou lohe

that ye had heard that he had been ana he mai kona.

sick. 27 A he mai no kona, ua kokoke

27 For indeed he was sick nigh e make : aka; ua aloha mai ke

unto death : but God had mercy on Akua ia ia ; aole ia ia wale no, ia'u

him ; and not on him only, but on no hoi, o loaa ia'u ke kaumaha

me also, lest I should have sorrow maluna o ke kaumaha.

upon sorrow.

16.

n

1 Tim. 1. 2.

o mo. 1. 25.
Pilem. 22.

r

[ocr errors][merged small]

28 Nolaila, ua hoouna wikiwiki

28 I sent him therefore the more aku la au ia ia, i olioli ai oukou ke

carefully, that, when ye see him ike hou aku ia ia, i uuku iho hoi

again, ye may rejoice, and that I kuu eha.

may be the less sorrowful. 29 E hookipa aku hoi oukou ia ia

29 Receive him therefore in the no ka Haku, me ka olioli nui; e

Lord with all gladness; and Il hold manao maikai aku hoi oukou i ka

u 1 Kor. 16.18. such in reputation :

1 Tim. 5. 17. 30 No ka mea, ma ka hana a

30 Because for the work of Christ Kristo, ua hookokoke aku la ia i ka

he was nigh unto death, not regardmake, aole no i malama i kona ola,

ing his life, * to supply your lack of i xhoopau ai oia i ka mea i koe o ko 2.1 Kor. 16. 17. service toward me. oukou malama mai ia'u.

l| Or, honour
such.

u

1 Tes. 5. 12.

poe like.

mo. 4. 10.

mo. 4. 4.

Gal. 5. 15.

d Rom. 2. 28.
Gal. 5. 2.

e

& 30. 6.
ler. 4. 4.

4. 11, 12
Kol. 2. il.

h

Rom. 7. 6.

MOKUNA III.

CHAPTER III. (O na mea i koe, e na hoahanau

o’u, e a olioli oukou i ka Haku. a 2 Kor. 13. 11. in the Lord. To write the same Aole o'u luhi ke palapala aku ia

1 Tes. 5. 16.

things to you, to me indeed is not oukou i na mea like, a he mea po

grievous, but for you it is safe. no hoi ia no oukou.

2 E makaala ia oukou i na ilio, e bls. 56. 10. 2 Beware of dogs, beware of evil makaala i ka poe hana ino, 'e ma- C2 Kor. 11. 13. workers, " beware of the concision. kaala hoi i ka

poe

i okiokiia. 3 No ka mea, o kakou ka poe i

3 For we are e the circumcision, e okipoepoeia, 'ka poe hoomana i ke e Kan. 10. 16. which worship God in the spirit, Akua me ka naau, me ka 5 hauoli

and 6 rejoice in Christ Jesus, and ia Kristo Iesu, aole no e paulele i ko Rom. 2. 29. & have no confidence in the flesh. ke kino:

4 Aka, howau paha ka mea hikiloa. 4. 23. 4 Though "I might also have conke paulele ma ko ke kino. Ina pa-6

Gal. 6. 14.

fidence in the flesh. If any other ha e manao kekahi he mea ia ia e h 2 Kor. 11. 18. man thinketh that he hath whereof paulele ai ma ko ke kino, he nui

he might trust in the flesh, I more: aku hoi ka’u. 5 i Ua okipoepoeia au i ka po awa

5 i Circumcised the eighth day, kof lu, no k ka lahuikanaka o Iseraela, K2 Kor. 11. 22. the stock of Israel, 'of the tribe of no l ka ohana Beniamina, he m He-Rom. 11. 1. Benjamin, ma Hebrew of the Hebera hoi no na Hebera, a he "Pari- m2 Kor 11:22 brews; as touching the law, "a

n . 23. 6. & saio ma ke kanawai.

26. 4,5.

Pharisee; 6°No ka manao ikaika, Phoomaau Oih. 22.3. 6 Concerning zeal, P persecuting aku la au i ka ekalesia; a ma ka

the church; 9 touching the rightpono o ke kanawai, 'aolé o’u hala,

eousness which is in the law,

rblameless. 7 Aka, o 'na mea a'u i pomaikai

s Mat. 13. 44.

7 But what things were gain to ai, lilo ae la ia i kuu manao i mea

me, those I counted loss for Christ. poho no Kristo. 8 Oiaio hoi, ke manao nei au i na

8 Yea doubtless, and I count all mea a pau, he mea poho ia i loaa

things but loss for the excellency of mai aika maikai o ka ike ia Kristo | Is. 53. 11. the knowledge of Christ Jesus my Iesu i kuu Haku; nona au i hoolei ai

Lord : for whom I have suffered the i na mea a pau, a ke manao nei au, he

loss of all things, and do count them opala wale noia i loaa'i ia'u o Kristo,

but dung, that I may win Christ,

i Kin. 17. 12.

[ocr errors]

Gal. 1. 13.
p Oih. 8. 3. &

9. 1.
9 Rom. 10. 5.
r Luk. 1. 6.

Jer. 9. 23, 24.
loa, 17, 3.
1 Kor. 2. 2.
Kol. 2. 2.

6.
Gal. 2. 16.

5. & 8. 17.

11.
2 Tim. 2. 11,
12.

al Tim. 6. 12.

b

c Hal. 45. 10.
Luk.9.62.
2 Kor. 5. 16.

26.
Heb. 6. 1.
e 2 Tim. 4. 7,8.

[ocr errors]

9 I loaa hoi au iloko ona, u aole o

9 And be found in him, not having paa ana i ka’u pono ma ke kanawai,

"mine own righteousness, which is of aka, *i ka pono ma ka manaoio ia u Rom. 10. 3.

the law, but that which is through

» Rom. 1. 17, Kristo, oia ka pono mai ke Akua *& 3. 21, 22. & the faith of Christ, the righteousmai ma ka manaoio.

9. 30. & 10. 3, ness which is of God by faith : 10 I ike hoi au ia ia, ine ka mana

10 That I may know him, and the o kona alahouana mai, a me y kay Rom. 6.3, 4, power of his resurrection, and y the kookahi ana o kona hoinoia, i hoo- 2 Kor. 4. 10,

fellowship of his sufferings, being halikeia aku me kona make ana ;

made conformable unto his death; 11 Malia paha e hiki aku auanei

11 If by any means I might ? attain au i ke alahouana o ka poe i make.

1 Pet. 4. 13.

unto the resurrection of the dead.

z Oih. 26. 7. 12 No ka

mea,
a aole i loaa ia’u i

12 Not as though I had already neia manawa, aole hoi au i bhemo- b Heb. 12. 23. a attained, either were already perlele : aka, ke hahai aku nei-au, i la

fect : but I follow after, if that I lau aku ai au i ka mea i lalauia

may apprehend that for which also mai ai au e Kristo Iesu.

I am apprehended of Christ Jesus. 13 E na hoahanau, ma kuu manao

13 Brethren, I count not myself iho, aole au i lalau aku: aka, o keia

to have apprehended : but this one hookahi ka’u e hana nei, e Choopoi

thing I do, "forgetting those things na ana au i na mea i hala mahope,

which are behind, and reaching a e a kikoo aku ana au i na mea d 1 Kor. 9. 24, forth unto those things which are mamua,

before. 14 e Ké holo ikaika aku nei au ma

14 I press toward the mark for

Heb. 12. 1. ka hoailona, i loaa ia'u ka lei o ka

the prize of the high calling of God poe a ke Akua i 'hea mai ai noluna Heb. 3. 1. in Christ Jesus. mai ma o Kristo Iesu la.

15 O na mea a pau e ake e shemo-61 Kor. 2. 6. 15 Let us therefore, as many as lele, e "manao kakou ia mea; a ina nGal. 5. 10. be 6 perfect, "be thus minded : and he manao okoa ko oukou i kekahi

if in any thing ye be otherwise mea, na ke Akua hoi ia e hoike mai

minded, God shall reveal even this ia oukou. 16 Aka, o ka mea i loaa ia kakou,

16 Nevertheless, whereto we have ie haelo kakou ma k ke kanawai hoo- i Rom. 12. 16. already attained, i let us walk k by kahi nei, 'e manao hoi kakou i ka

the same rule, 'let us mind the mea hookahi.

same thing. 17 E na hoahanau, e mhoohalike m1 Kor. 4. 16. 17 Brethren, "be followers together pu oukou me au, e nana pono hoi

of me, and mark them which walk oukou i ka poe hele like me makou

1 Tes. 1. 6. so as "ye have us for an ensample.

n1 Pet. 5. 3. i nkumu na oukou. 18 (No ka mea, he nui no ka poe

18 (For many walk, of whom I e hele aná, a’u i hai pinepine aku • Gal. 1: 7: & have told you often, and now tell ai ia oukou, a ano hoi ke hai aku p2 Kor. 11. 15. you even weeping, that they are othe nei au me ka uwe ana, "he poe ene

enemies of the cross of Christ : mi lakou i ke kea o Kristo: 19 PO ka make ko lakou hope, o ? ka

19 P Whose end is destruction, opu hoi ko lakou akua, a ma ka mea

9 whose God is their belly, and hilahila "ko lakou nani, ke manao

r whose glory is in their shame, nei hoi lakou i na mea o ka honua.)

swho mind earthly things.) 20 Aka, o tko kakou noho

t Ep. 2, 6, 19.
aia
ana, Kol. 3. 1, 3.

20 For tour conversation is in no ia ma ka lani ; uke kali nei hoi

heaven; "from whence also we kakou i ka *Mea hoola, oia ka Ha- 1 Kor. 1,7 * look for the Saviour, the Lord Jeku Iesu Kristo nolaila mai.

& 14. 20.

[ocr errors]

unto you.

& 15. 5.
k Gal. 6. 16.
I mo. 2. 2.

& 11.1.
mo, 4. 9.

n

2. 21. & 6. 12.

2 Pet. 2. 1.
q Rom. 16. 18.
1 Tim. 6. 5.
Tit. 1. 11.
r Hos. 4. 7.
2 Kor. 11. 12.
Gal. 6. 13.
s Rom. 8. 5.

[ocr errors]

S

u Oih. 1. 11.

X

sus Christ :

1 Tes1. 10, Tit. 2. 13.

NOLAILA. hoi, e na hoahanau

TH

20.

3. 16.

e Rom. 16. 3.
mo. 1. 27.

Hal. 69. 28.
Dan. 12. 1.

21 y Nana e hoomalule i ko kakou

21 y Who shall change our vile kino haahaa, i lilo ia i ano like me

body, that it may be fashioned like kona kino nani, a ma ka mana e hi- y 1 Kor. 15.43. unto his glorious body, ?according ki ai ia ia ke a hoolilo i na mea a

Kol. 3. 4.
1 loa. 3. 2.

to the working whereby he is able pau nona.

z Ep. 1. 19. a even to subdue all things unto

a i Kor. 15. 26. himself. MOKUNA IV.

CHAPTER IV.

THEREFORE, my brethren dearo’u i alohaia, a i a makemake a mno. 1. 8. ly beloved and a longed for, my nui ia, o "kuu olioli a me kuu leia- 52 Kor. 1. 14. joy and crown, so stand fast in the lii; pela e kupaa ai oukou iloko o

I Tes: 2. 19, Lord, my dearly beloved. ka Haku, e na mea i alohaia.

2 Ke noi aku nei au ia Euodia, ke emo. I. 27. 2 I beseech Euodias, and beseech noi aku nei hoi au ia Sunetuke i

Syntyche, d that they be of the same d hookahi ko laua manao iloko o ka umo. 2. 2. & mind in the Lord. Haku. 3 Ke noi aku nei hoi au ia oe ke

3 And I entreat thee also, true kahi, e ka hoalawehana io, e kokua

yokefellow, help those women which aku oe ia mau wahine, i • hooikaika

claboured with me in the gospel, pu me au ma ka olelomaikai, a me

with Clement also, and with other Kelemeneto hoi, a me o’u mau hoa

my fellow labourers, whose names lawehana e ae, aia no maloko o 'ka Puk. 32. 32. are in the book of life. buke ola ko lakou mau inoa.

48 E hauoli mau oukou i ka Ha- Luk. 10. 20. 4 5 Rejoice in the Lord always : ku; ke olelo hou aku nei hoi au, e

and again I say, Rejoice. hauoli oukou. 5 I hoikeia hoi ko oukou akahai i

5 Let your moderation be known na kanaka a pau. Ua kokoke mai

unto all men. 1. The Lord is at ka Haku.

h Heb. 10. 25.
lak. 5. 8, 9.

hand. 6 Mai manao nui oukou i kekahi

6 Be careful for nothing; but in mea; aka, i na mea a pau e hoike

every thing by prayer and supplica, aku i ko oukou makemake i ke Akua | Hal. 55. 22. tion with thanksgiving let your re. ma ka pule, a me ke noi aku, a me

quests be made known unto God. ka hoomaikai.

1 Pet. 5. 7. 7 A o kka malu o ke Akua, ka kloa. 14. 27. 7 And k the peace of God, which mea i oi aku i ko ke kanaka manao

passeth all understanding, shall a pau, e hoomalu mai i ko oukou

keep your hearts and minds through naau a me ko oukou manao ma o

Christ Jesus. Kristo Iesu la. 8 Eia hoi, e na hoahanau, o na

8 Finally, brethren, whatsoever mea oiaio, na mea maikai, na mea

things are true, whatsoever things pono, na mea hala ole, na mea loko- "01: vener.

are I honest, whatsoever things are maikai

, 'na mea lono maikai ia ; 11 Tes. 5. 22. just, whatsoever things are pure, ina he mea ku pono, ina hoi he mea

whatsoever things are lovely, 'whate hoomaikaiia’i, e noonoo iho oukou

soever things are of good report; if ia mau mea.

there be any virtue, and if there be

any praise, think on these things. 9 mo na mea a oukou i aoia'i, i mmo. 3. 17.

9 mThose things, which ye have loaa hoi, i lohe a i ike hoi ia'u, o 1 Kor. 14. 88 both learned, and received, and keia ka oukou e hana'i; a me ou- i Tes: 5.23. heard, and seen in me, do : and the kou hoi n ke Akua ka mea e malu ai.

God of peace shall be with you.

Hoik. 3. 5. &
21. 27.
& Rom. 12. 12.
mo. 3. 1.
1 Tes. 5. 16.
1 Pet. 4. 13.

1 Pet. 4. 7.
2 Pet. 3. 8, 9.
2 Tes. 2. 2.

Sol. 16. 3.
Mat. 6. 25.
Luk. 12. 22.

Rom. 5. 1.
Kol. 3. 15.

Heb. 13. 20.

« НазадПродовжити »