Зображення сторінки
PDF

8oo SE MIJE JUNUS

Semijejunus, dimidio jejunus. Semilaterium, semilater. Semilunium, dimidia luna. semimembramosus, dimidio membranosus. Semiminima, nota §* musica. Semimodius, semodius. Seminatrix, quæ seminat. Semimervosus, dimidio nervosus. Semiotica, æ, amgs;totvxij, medicimæ pars, quæ per præsentia symptomata ad morbi causam procedit. Semiplagium, parvum rete. Semispathium, dimidia spatha. Semitogatus, dimidio togatus. Semitogium, dimidiata toga. Semiviridis, dimidio viridis. Gloss. Cyrilli. Semivocabilis, semivocalis. Sem neum, σεμνεῖον, locus venerabilis. V. SEMNION in Lerico. Senescalcus, armenti custos. Item mensæ præpositüs Sensatio, sensus. . Sensitivus, sensum habens. Sensualiter, secundum sensum . Sarisberiens. Seorsim , seorsum. Sepedon, cmrsâóv, ulcus putridum Sephora, gallina. Pap. septangulù , septetn habens angulos. Septuosus, obscurus. Septuplex, septies duplus, septuplus. Sepulíoriuin, locus sepulturæ. Gloss. Serarius, qui seras facit. Sermocinaior, orator, disputator, dialogista. Sernia, scabies petiginosa . - serniosus, petiginosus. Theod. Priscian. Sero, as, sera claudo. serpedo, rubor cutis cum membrorum exstantia. serpentiformis, tortuosus instar serpentis. J'et. Interpr. Iren. Serphus, gêppo;, genus insecti simile formicæ, vel cuilici. serrarius, qui serra lapides secat. Gloss. serto, as, corono. Gloss. servatorium, ad servandum aptum. Gloss. Serula, parva sera. sesamis, a qaap.i:, placenta ex sesano et melle crudo. sesqaicubitali§, cubitum habens et dimidium. sesjuicubitus, cubitus cum dimidio. sessiva, æ, pars corporis, qua sedetur. Setaceum, vannus ex setis. Setaceus, a, um , e setis factus. Setarium, vannus setaceus. setarius, qui e sctis peniculos facit. Setatium, vannus e setis. ' Seto, as, setis purgo. Sevectus, seorsum vectus. sevocator, qui sevocat. Gloss. Sextanus, sextus. sibilator, qui sibilat. 8icinnis, a)zxyyt;, sicinnium. sicrica, velum quo feminæ sacrificantes utebantur. Sicyopepon , cxyot£:»v , genus cncumeris. siderösüs, sidere percussus. Gloss. significatum, indicatio. Gloss. signio, is, signo . Sigymnum , aiyvpyov, jaculi genus. Silicatus, silice stratus. simplagium, quoddam parvum rete. Gloss. simpo, vasculum cum tenui fistula ad pitissandum vinum. simpularia, æ, res minuta, et nullius preuii. Simultum, vermis in cornu arietis. Gloss. Isid. Sinapinus, avvåttvo;, qui est e sinapi. Siphra, nota. siren, vestis tenuis et pellucida. sirium, pallium leviter contextum. Sirones, pediculi inter cutem et carnem enascentes. sitellum, sitel!a. Gloss. Cyrilli. Sitibundus, valde sitiens. Onomast. vet. Sitocomi, avtoxóμοι, curatores annonæ. Sitocomia, avtoxop.iz, cura frumenti et annonæ. Sitonæ, avtóvat, sitocomi. &ituatio, situs, locus, positio, loci natura. Smarides, apagás;, mulieres furiosæ.

ST A THIMUS

Smegmatopola, opumyματοτέλης, qui smegma yendit.

Smiiis, vel sniyiis,'idis, et itis, apogi;, lapis, cujus pulvere poliuntur gemmæ, marmora, chalybs.

Sobracomes, gubernator.

Sobriosus, sobrius. Cyprian.

Sociator, qui socios facit et jungit.

Sodomitanus, Sodomiticus. Ambros.

Solidium, stipendiuin.

Soliloquus, qui secum loquitur.

Solitarie, et

Solitario, sine socio, secreto.

soloecophanes, ao).oixo; xvi *, error soloecismi speciem habens, ut Prærieste sub ipsa, j'irg. 8. Æn. 561. In Eunuchum suam. Ter. Eun. prol. 32.

Somatophylax, cogzto? J\a3, custos corporis. .

Somatopœia, gtog,atot:oiia, figura, qua rei corporis experti vocem corpusque damus.

Sonus, a, um, sonans, sonorus. Isid.

Sophophilus, ao; o£\o<, sapienter amams.

Sophronisteres, qoippovrat ips;, duo dentes, qui postremo nascumtur circa ætatis annum vigesimutm .

Sophronisterium, coggovqztmgtov, locus, in quo dissoluti homines corriguntur, ut schola, carcer.

Sophrosyne, co£goavvn , temperantia.

Sopolium, subuibium.

Sorbillator, degulator. Gloss. 1sid.

Sordidatio, sordium inductio. Sarisberiens.

Soriceus, soricinus.

Soriiarius, divinus per sortes.

Sortilegium, divinatio per sortes. Item ductio sortium.

Sortividus, qui per sortes videt futura.

Soteria, æ, atotypia, salus.

Spadiceus, et spàdicus color, badius, spadix.

Spagyria, chymia, ars segregans purum ab impuro.

Spagyricus, et Spagyrus, chymista.

Spalathium , massa ficuum .

Spamadrapus, tela utrinque liquido emplastro illita.

Spanopogon, a:xvoTtjyov, raram barbam habens.

Spargana, στταρΎανz, cunabula.

Sparrarius, avis accipitri similis.

Spartopola, σταχτοτόλη;, qui spartea texta vendit.

Spatalor, gratz), *to, molliter et deiicate vivo.

Spatharius, satelles, custos corporis.

Spathiurus, animal caudam habens spathæ similem : a amici$ m, spatha, et oógd., cauda.

Spathius, armiger.

Specificatio, et

Specificative, et

Specificativus, et

Specifico, as, et

Specificus, sunt voces philosophorum barbare loquentium.

Speculativus, contemplativus.

Sperabundus, spei plenus. Mantuan.

Spermologus, arsgμέλαγο;, avicula frugum scmina legens. Item locutuleius.

Spernulus, spretor. Gloss.

Sphacelismus, apax5)vagó;, et

Sphacelus, αΧλο;, morbus, quo membrum emoritur, et ipsum os afficitur.

Sphæristicus, cpaigtatvx6;, ad sphæram, seu pilam pertinens.

Sphæroter, cpaigotij3, corrigia.

Sphenica, genus pilae majus paganica.

Sphygmos, cpvyp.33 , pulsus arteriæ.

Spiriolus, animal quoddam quadrupes.

Splendifluus, splendorem spargens.

Spondophori, oroy%opógo:, libaminum portatores.

Spongiator, qui spongias captat.

Sportellarius, qui sportellam portat.

Spudastes, cTtovözavr;;, fautor.

Sputarium, sputum. Gloss. Isid.

Squarra, crusta cavis ulceribus accrescens. V. SQUARÀOSUS in Lerico.

Stagnator, qui stannea vasa facit.

Stagnicola, qui in stagno degit.

Stagno, as, stanno tego. Gloss.

Stagnum, et Stamnnm , stannum.

Stathmus, atcz$p.33, diversorium, hospitium, caupona. Item mcnsura CXXI, stadia cum dimidio continens.

[ocr errors]

Statice, of&rixrj, ars, seu scientia ponderum. -
Staticus, aratixà;, sistendi vim habens. Item ponderum peritus.
Statiuncula, parva statio.
Statues, servi ante patronum stantes.
Stauro, atavp£to, palum defigo.
Stauropegium, gràugorjytov, cruci affixio. - _ -
Steganomium, ots y&v6p.ov, pecunia, quæ solvitur pro hospitio.
Stell: ficus, stellatus.

Stellionator, impostor. Gloss.
Stephanoma, otspovopa, materia, ex qua coronæ fiunt.
8tephanopola, στερανοπωλης, qui coronas vendit.
Stera, jaripa, matrix, uterus. -
Stereometria, arspsop.stpix, mensura solidorum.
8terrhogonia, ars33oyoviz, tus masculum.
Stibinus, a, um, qui est e stibio,
Stichos, atixo;, séries, ordo.
Stigmatus, attyματίας, stigmate notatus.
Stigo, atiyo, incito, pungo.
Stipabilis, qui stipari potest.
Stirpo, as, exstirpo. Item radices ago.
Stiwillum, barba caprina.
Stlatarius, rector nâvis, quæ stlata dicitur. - _ -
Stlengis, στλεγγίς, gutta olei. Item quoddam ornamentum capitis.
8toa, attod., porticus.

Stoicus, stultus, insanus.
Stoecheum, ototysiov, littera, elementum.
Stoma, ctdpa, os, oris. -
Strabismus, ctpaßap.63, vitium strabonis.
Stragulatus, straguli modo factus.

Stratocopus, viator.
Stratopedarches, argστοτεδαρχης, dux exercitus, imperator.
Stratopedarchia, at3&τοτεδα3;3a, munus ducis.
Stratorium, stragulum.

Stremus, redimiculum.

Streperus, strepens. - -
Strictoria tunica, quæ ad corpus stringitur.
Strigilarius, qui stfigiles facit. Gloss. Cyrilli.
Strigilo, as, strigili rado, destringo. Onomast.
Strigositas, macritudo.
Stroma, atpóp.oz, liber miscellaneorum. - - -
Strongylopro$opòs, argory) orgócwros, qui facie rotunda est.
Strongylus, atp6yyùXo;, rotundus.

Stuba, vel

Stufa, cubiculum caldarium.
Stulticen, qui stulta canit. Sarisberiens.
Stulticinium, stultus cantus. Id. -
Stupefactio, admiratio, stupor. Augustin;
Stupefactor, qui admiratur et stupet. Sidon.
Suadibilis, qui suaderi facile potest.
Subalbeo, sübalbicans sum. Cassiod.
Subalternus, secundus, subjectus.
Subaqueus, qui sub aqua est.

Subaratio, actus subarandi.
subarrho, as, arrham sponsaliorum dare. Ambros.
Subcerniculum, wannus, cribrum.

Subcus, et

Subcutaneus, qui est sub cute.
Subdiga, qui sùbtus agit, actor secundargm.
Subdivus,'et Subdius, sub dio positus. Gloss.
Subgannare, irridere.

Subjectibilis, qui subjici potest.

Subigatrix, mülier tribas.

Subitatio, subitus adventus. . sublitio, primus color, qui tabulæ inducitur. Sublunaris, qui est sub luna. submejes, qüi in lectulo mingit. Gloss. Isid. Submutatio, immutatio. Gloss.

Subordino, as, subjicio.

subpudens, aliquantum pudens.
Subpungo, subtus pung6. Eugen. Toletan.
Subrogatio, substitútio. Gloss.
Subsaùnatio, irrisio, sanna. Gloss.

Subsannator, irrisor.

Subses, qui subtus sedet.

Subsistentia, actus subsistendi.
Subsolaris, subsolanus. Sarisberiens.
subsultaneus, subsultans. Gloss.
Subsumo, suscipio, assumo.

SYNE C H ON

Subterfugium, refugium. Sarisberiens.

Sububeres, qui sub uberibus adhuc habentur. Gloss.

Subventaneus, vento expositus, vento plenus, inanis.

Subunio, onis, hyphen, Up' §v.

Succerniculum, vadnus, cribrum.

Successive, succedendo, deinceps, protinus.

Succubus, qui subjacet, et succumbit. V. SUCCUBA in Lerico.

Succussa.ius, succussator.

Suefacio, assuefacio.

Suefio, assuesco.

Sufflatorium, instrumentum ad sufflandum.

Suffraganeus, vicarius.

Suffrutices, plantae mediæ inter arborem et fruticem.

Sugeo, es, sugo.

Sugimen, suctus.

Suitas, conditio eorum, qui dicuntur heredes sui.

Sulcatim, per sulcos.

Suldadus, miles.

Sultor, cultor. Gloss. 1sid.

Superabundanter, affatim.

Superadultus, valde adultus.

Superagnata, tunica oculorum extima.

Superalis, et

Superaria vestis, quæ super alias induitur.

Superexsto, exsisto, superemineo.

Superfetatio, secundariüs conceptus prægnantis.

Superfugium, fuga.

Superillustris, valde illustris.

§upernavig9, supra, aut præter navigo. Gloss. Cyrilli.

Superscriptio, inscriptio.

Supervacanee, supervacuo.

Supervalesco, bene valeo.

Suppostor, qui dolo aliud pro alio substituit. V. SUPPOSTοΓι in Lexico.

ÉÉÉ'; subtus, vel post pullulo.

Surdeo, surdus sum.

Surdo, as, surdum facio.

Suscitamen, incitamentum. Sunt qui tribuunt Apulejo, sed apud eund. alii rectius leg. pulsabulum.

Sustendo, tendo, clam téndo.

Sustentator, qui sustentat.

Sustinentia, tolerantia.

Susurriosus, susurro. Gloss. Cyrilli,

Susurrium, murmur.

Sutelo, as, suo. Gloss.

Sutelosus, fraudulentus. Gloss.

Sutriballus, sutor. Wet. Scholiast. ad Juvenal. 3. Sat. 159.

Sybarisso, avßagßø, Sybaritas deliciis imitor.

Sycosis, aùxôct3, ulcus in modum fici.

Sylloge, aùXXoyrj, collectio.

Symballota, n. plur. avp 3αλλωτα, vestes coacti velleris, implexn potius quam iextu confectæ.

Symbiosis, avp 8ieoatc, vita cum alio, consuetudo.

Symbolæographus, cvpRóÀavoy£d£os, scriba, motarius.

§ymbolicus, δυμßóλιx33, significahs, aliud indicans.

§ymmachia, auppayia, societas in bello.

§ymmachus, cúpigoXos, miles auxiliaris.

§ympatriota, cúpiratjvtjtns, conterraneus, tribulis.

Symposiarchus, avp.roatdgxns, et

§ymposiastes, συμῆoctaatj;, moderator convivii.

$ympota, gvptátns, conviva, compotor.

Sympotrix, συμπατρια, conviva, cómpotrix.

Syn, aJv, cum.

Synagia, avvaytoz, militum centuria.

Synallagma, cvvoXXayμα, permutatio, contractus.

Synaxis, aüva£t;, congregatio, conventus. • • • •

Syncategoremâ, avyx&τηγόρημα, quod per se nihil significat, sed alii verbo junctum sententiam efficit.

Syncategorematica vox, idem.

$ynchronismus, quypovtcp£s, convenientia temporum.

Syncomistus panis, δύγxoptatάς , medius inter siligineum et cibaitntum.

Syncretismus, cvyxg^ttap.63, repentina concordia inter inimicos.

Syncrisis, cùyxgtat;, comparatio, collatio.

§yngrusius risus, avyxgovovgs, inconpositus cum concussione,

Syndesmus, cuvêsagó<, conjunctio, vinculum.

Synecdochicus, avvsxδοχ£xός, ad synecdochen pertinens,

Synechon, cvviz*»», continens, Item firmans,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rrw
I abacum, herba sic dicta a Tabaeo insula in mari Boreali Ameri-
cæ meridionalis, ubi copiose provenit. Dicitur etiam nicotiana a
quodam Nicotio, qui eam ab America acceptam, ex Lusitania in
άalliam transmisit.
Tabefacio, corrumpo.
Tabefio, corrumpor, tabesco.
Tabliæ, ταβλιαι, tabulæ in vestibus, rotundi clavi.
"Tablistes, taß\ιστής, qui tesseris ludit. Gloss.
'Tactice, es, τακτική, scientia aciei militaris instruondae.
Tacticus, τακτικός, ad aciem militarem instruendam pertinens.
Tæditudo, taedium. Gloss.
Taeduchus, δαδοῦχος , qui facem præfert.
Taeniosus, tæniis plenus. Gloss.
Taifali, Septentrionalis regionis milites.
Talarii, et Talares, articuli pedum .
Talax, scaurus, cui tali perversi sunt. Gloss. lsid.
Taleo, as, cædo.
Talmuid, codex et doctrina rerum Judaicaram.
Talmudicus, ad Talmud pertinens.
Tames, sanguis, cruor.
Tanaglia, forceps.
Tangano, as, adjuro.
Tamiza, saltatio, chorea.
Tapax (lege tegax), furunculus. Pap.
Taphus, tcipo<, sepulcrum.
Tafantula, insectum noxii morsus in agro Tarentine.
Tarea, vestis regia, aut stola purpurea. Pap.
Tarenus, genus nummi.
Tarichopola, ταριχοτέλης, qui salsamenta vendit.
Taringa, et Tarincha, palus aut virga ferrea acuta, tela tenuia ad
torquendos martyres in naribus et unguibus.
Tariofi, genus ponderis.
Tarrium, quod corio tegitur in sella, aut curru.
Tautacismüs, ταυταxtap.63, cum plures voces a T littera incipiunt,
ut: O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti. Item idem quod
tautologia. I.
Tautografimaton, ταυτογραμματον, carmen, cujus omnes voces ab
eadem littera incipiunt. - -
tautotes, ταυτότης, tautologia.
Taxo, animal quadrupes, alio nomine meles.
Taxus, taxo. w .
Tectonice, es, taxtovvxi), architectura.
Tegetarius, qui tegetes facit.
Tegularia sacrificia, aut geneficia , quæ supra tegulas fiebant.
Gloss. Isid.
Telephia, rjX£psta, vulnera insanabilia.
Telephoria, véìspogia, publicanorum munus. Item facultas exi-
gendi tributa.
telescopium , ττλεσκοτείαν, instrumentum , quo res procul positas
€€rnnmus .

THRIA

Toletarches, τέλεταρχης, cæremoniarum, ve! religionis institutor.

Teletarchia, τέλεταρχία, principatus in condendis cæremonis. .

Telia, τηλία, pegmâ quadratum, in quo farina venalis. Item circulus cribri. Item tâbula lusoria. -

Telo, onis, uncus ligneus ad hauriendam aquam e puteo. Sipontin

Telona, æ, m. τέλόνης, publicanus.

Teloniacus, ad telonium pertinens. Mantuan.

Telos, τελος, finis.

Temerario, temere.

Tempestarii, venefici, qui tempestates in aere cogcitant. .

Tendo, oni§, et inis, éxtremitas rausculorum, fibris et ligamentis constans, et ossi infixa.

Tenibilis, qui teneri potest. Pap.

Tentio, onis, actus extendendi. Gloss.

Tepiditas, tepor.

Tepidulus, iiìnum tepidus.

Terebella, et

Terebellum, parva terebra.

Terebrator, qui terebrat.

Tergiductor, ultimae aciei ductor.

Terma, t$gμα, terminus, finis.

Terminator, qui terminum statuit. - - - -

Terraneola, avis alaudae similis, sed sine apice in eapite. Sipontin.

Terrefacio, terreo. Onomast. -

Terricrepus, cum terrore crepans: epithetum fulminis.

Terse, polite, munde.

Tersor, qui terget. Gloss.

Tersoriuih, insirumentum ad tergendum. Gloss.

Tessaracosion, cscoagaxoaróv, quadraginta áierum spatium ante et post partum, quo`mulieres sàcris abstinebant ;

tessaraûecas, ádis, recoogzöszâ<, numerus quadragesimus.

Tessellator, qui tessellas disponit.

Testudino, a§, in testudinis modum construo.

Tetanoma, tstcivt»μα, tetanothrum.

Tetradiae, quatuor milites vigiles ,

Tetraditæ, Sabbatiani , sabbato jejunantes.

Tetraetericus, τετραετηριx£;, qui tertio quoque amno instauratur.

Tetraeteris, tsrpa$tigi;, quatuor annorum spatium.

Tetragonismus, τετράγωνισμός, quadratura.

Tetragrammaton, τάτραγράμματόν, nomen quatuor litterarum.

Tetragrammus, terpoiygcippo:, quatuor litteris constans.

Tetrapenteeleris, retparsvtsstngi ;, Olympias, quia constat quatuor amnis, et initio quunt.

Tetraplasis, τετραήλασις, quadruplicatio.

Tetraplus, τετράπλους, quadruplus.

Tetrapodium, cstparêêijv, mensa quadrupes, et quadrata.

Tetravela, vela qüadruplicata.

Tetrobolum, tergo 3o\ov, nummus quatuor obolorum.

Textim, texendo.

Thalassiarcha, $æ\ασσιαρχης, dux classis navalis.

Thalassometra, $æ\ασσομάτρης, qui mare metitur.

Thalerus, uncia argenti. Item species nummi.

Thallophori, $o)\ορόροι, qui Athenis in festis Panathenaicis ramos oleæ gestabant.

Tharapamus, $egórevp**, curatio, medicina.

Thebet, mensis Januarius, vel December .

Theclatura, signatio.

Theion, vel Thion, $ $iov, sulphur.

Thelesis, $é) παις, voluntas.

Thelosapiens, affectans sapientiam .

Thenupha, agitatio: ritus, quo victimae pectus in omnem partem agitatum, et quaquaversus motum attollitur.

Theoresis, $stógmat:, contemplatio, speculatio.

Theoretrum, $edigmtpov, munus sponsæ a sponso datum, cum se primum, deposito flameo, spectandam daret.

Theorica pecunia, $sogvxij, quæ datur pro sedilibus ad spectandum in theatro.

Theoricus, $eogvxó;, speculativus.

Theos, ©eó;, Deus.

Thermopota, $egμοτάτης, qui calidam bibit.

Thesmophylaces, $eapopυλακες, custodes legum et institulorum.

Thetideius, Achilles filius Thetidis.

Thinx, donatio.

Thoracomachus, $o2axdpaXo;, qui thorace indutus pngnat.

Thoracopoeus, $topaxoTtovdk, thoracum artifex.

Threna, vestes floridæ et variegatæ.

Threnodia, $pmvtpôtz, cantus lugubris.

Thria, $gia, folia ficus.

THRIDACIAS

Thridacias, $gt%axiac, lactucinus.
Thryallis, idis, ellychnium, $gvâ)\ίς. Bapt. Mant.
Thryoron, $aùopov, solanum.
Thyinus, $uνος, cedrinus. /
Thymbrites, $vp 3git*;; oivo;, vinum thymbra conditum.
Thymelaeites, §vj.£Aa** rmc oivos, vinum thymelaea conditum.
Thymiamaterium, vel Thymiaterium, $up.zzτήριον, acerra.
Thynnæum, §vvvaiov, sacrificium, quo piscatores thynnum Neptu-
no immolabant.
Thyra, $úpæ, janua, ostium.
Thyroreum, $ugopstov, locus inter duas januas.
Tibicinalia, crepitacula.
Tibicinator, qui tibia canit. Gloss.
Tignatio, contignatio. Gloss.
Tineatus, a tineis rosus. Gloss. Cyrilli.
Tinius, parvus annulus. V. THYNICUS in Lerico.
Titanicus, torvus, teter.
Titillosus, titillans.
Tius, patruus, vel avunculus. v. THIUS in Leaeico.
Tmeticus, τμητικῶς, acutus.
Togiforium, locus, ubi scholastici disputant. Pap.
Togipurium, toga pura. Gloss. Isid.
Tolerabilitas, tolerantia, patientia. Gloss.
Toltum, sublatum, ablatüm. Gloss. -
Tomice, τομιxi, species statuariæ, lignorum vel eboris elaboratrix.
Tomicus, τομικὸς, acutus, cædendi vim habens.
Tonarium, τοναριον, fistula, qua vocis tonus traditur.
Tonitabilis, tonans.
Tomorium, tonarium.
Tonsicula, genus piscis. Cassiod. 12. 4.
Tonso, as, sæpe tondeo. -
Topographus, τοπογραμος, qui locum aliquem describit. . .
Topoteresia, τοποτη3ησία, manus militum custos alicujus loci.
Topoteretes, τοττοτηρήτης, vicarius, locum tenens.
Topus, τότος, locus.
Torcula, torcular. Gloss.
Torculator, qui torculari uvas, vel oleas premit.
Tormentarius, ad tormenta militaria pertinens.
Tornatilis, torno factus, tornatus.
Tornatura, torno facta politura.
Torneamentum, decursio ludicra militaris.
Torpiditas, torpor. Cathol.
Torta, placenta.
Tortiloquium, sermo obscurus et ambiguus.
Tortula, parva torta.
Tortza, funale, fax.
Torve, torviter.
Totalis, totus, universus.
Totaliter, omnino.
Toxico, as, venenum do. Sarisberiens.
Trabeatio, contignatio.
Trabuchus, balista.
Tracada, strues lignorum.
Trachoma, τραχρμα, scabrities interior palpebrarum.
Tractilis, qui tràhi potest. Gloss.
Tractio, actus trahendi.
Tragullus, hircus, caper.
Tramoserica, vestis trama serica, stamine lineo. Isid. 1 g. Orig. 22.
Transfixio, confixio.
Transfluminalis, qui est trans flumem.
Translate, per translationem .
Transpositio, actus transponendi, metathesis.
Transtrarius, ad transtrum pertinens.
Transversio, transformatio.
Transverso, as, transverse pono.
Transversum, adverb. transverse.
Trapeza, τράπεζα, mensa.
Traphex, tpdpm3, tabula, qua panis ad furnum fertur.
Traulismus, tpozü\tap.6;, linguae impedimentum.
Tregua, induciæ.
Trementura, ebrietas. Gloss. Cyrilli. -
Tremulo, as, dubius snm. Gloss.
Trepanum, terebra chirurgica.
Trexinon, cursus: a τράχμο.
Triadica, hymni in S8. Trinitatem.
Tribonium, τριβόνιον, vestis trita.
Tribunalicium, locus tribunalis.
Tricephalus, τρικόραλος, tria habens capita.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

§o 4 V ALE DICTORIUS

Valedictorius, ad vale dicendum pertinens.
Valgio, is, terram in area complano.
Valvarius, qui valvas facit. Gloss.
Vanellus, genus avis.

Vaneo, es, vanesco.

Vannulus, parvus vannus.
Vapulator, qui vapulat. Gloss.
Vargina, et Bargina, et Varginus, barbarus, exsul, latro.
Variator, qui variat. Gloss.
Variolæ, pustulæ rubentes in cute.
Vassallus, subditus, subjectus.
tJberosus, uber, fertilis. Gloss.
Vecticula, parvus vectis. -
Vefaba, parva faba. Gloss. Isid.
Vegetativus, vegetans, augens.
Vehio, as, portò, veho. Sipontin.
Venax, (lege venox), venæ indagator.
Veneripeta, libidinosus. Gloss. Ä
Ventipotens, qui ventis imperat.
Ventricosus, ventrem magìum habens, ventriosus.
V enundatio, venditio. Gloss.

Veracitas, veritas.

Verator, magus, maleficus.

Veratura, divinatio.
Verberosus, verberibus plenus. Gloss.
Verbifico, verba facio.

Verbosari, verbosum esse.
Verbustus, assus, ambustus.
Veretriculum, parvum veretrum.
Verifico, verum esse ostendo, assero.
Veriloquax, veriloquus.
Vermiculatim, vermiculate. Zeno Veron.
Vermiferax, vermes creans, vermibus abundans.
Vermiformis, formam vermis habens.
Vermiseca, vermes secans, aut occidens.
Vermivorus, vermes vorans.
Verosimilis, veri similis.
Versidicus, qui versus facit. Fab. Victorin.
Verticilla, génus insecti.
Verticulum, vertibulum, annulus fuso inditus. Gloss.
Vervenus, vervecinus. Eugen. Toletan.
Vesicatorium, vesicas excitans.
Vespertinalis, vespertinus.
Vestificium, vestiüm confectio. Gloss.
Vetatio, interdictum.

Veterarius, veteramentarius.

Vetitio, interdictum.
Viaticor, aris, viaticum accipio.
Viceversa, contra.

Vigiliolæ, breves vigiliæ.
Villanus, ad villam pertinens.
Vinago, genus palumbis labruscarum appetens.
Vindictor, vindex, ultor. Gloss.
Vinibibus, vini bibax, vinosus.
Vinivomus, vinum vomens.
Vinivorax, vinosus. Commodiam.
Vinnolatus, et Vinnulatus, lepidus, blandus, mollis.
Vinulum, villum.
Viredo, viror, color viridis. Guil. Brito.
Virgarius, lictor. Gloss.

Viridesco, vireo. Gloss.
Viripos, femina viri potens, nubilis.
Virtüosus, probus, bonis moribus, et virtute præditus.
Virtutifer, et Virtutifex, virtutem pariens.
Viscarius, qui visco aves captat. Gloss.
Viscero, as, viscera animalium in partes seco.
Visceror, aris, viscerationem distribuo. Sipontin.
Visco, as, visco illino.
Vitator, qui vitat. Sunt qui tribuunt Apulejo.
Vitiligino$us, vitiligine laborans. Gloss.
Vitriolum, succus mineralis concretus.
Vitus, circulus ferreus rotæ. Gloss.
Ullatenus, et Ullimode, ullo modo.
LJllibi, uspiam.
Tlluco, et Ulluo, perdo, interficio.
TJltrata regio, ultra sita, Hygin. de limitib.

ZYTHOP OL A

Umbellatus, umbella tectus.
Umbellifer, umbellam ferens.
Umbilicatim, per umbilicos. -
Unalitas, unitäs. Victorin. l. 4. contr. Arium.
Undequaque, ex omni parte.
Undevis, ex quolibet loco.
Undivomus, undas vomens.
Undula, parva unda.
Unicoleü§, et Unitestis, unum habens testem. Gloss.
Unitio, unio. Fulgent. et Evod.
Universalitas, universa ratio.
Univoce, uno sensu.
Unusquispiam. unus aliquis,
Vocabulariter, appellando. Gloss.
Vociferarius, qui vociferatur. Gloss.
Volitio, voluntas.
Voratus, us, voratio.
Voto, as, voveo. . - - -
Urachus, cúgaχος , meatus, per quem urina fetus in vesicam matris
defertur. - -
Uranognomon, oùpavoyvojpto», rerum cælestium peritus.
Uranoimetria, óúgávoμ$τgíæ, ars metiendi cælum.
Urbanor, aris, ih urbe dego. Gloss.
Urbicula, parva urbs. Onomast. . - - -
Ureteres, δύgnriigss, canales a renibus urinam deferentes in vesi-
cam .
Urethra, ojgij$ga, canalis urinæ per colem.
Urogallus, gallus silvester.
Usia, oùaia, essentia, natura.
Ustivus, urendi vim habens. Macer.
Ustulatio, ustio. Gloss.
Utillimus, utilissimus.
Utopia, oùtoria, non locus, privatio loci. Hac voce Thomas Mo-
rus appellabat regionem, quæ nusquam esset.
Uveus, ad uvam pertinens.
Vulnifico, vulnus facio. /enant. - - -
Vultivolus, qui vultu et affcctibus varius est. Sarisberiens.
Uvula, parva uva.
Uxoratus, qui uxorem habet.
Uxoriosus, uxorius.
X.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« НазадПродовжити »