Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти).: Навчальний посібник для ВМНЗ IV р.а.

Передня обкладинка
Нова Книга - 392 стор.
Уперше створений перелік латинських, українських, російських та англійських еквівалентів анатомі- чних термінів новітніх латино-англійської (Stuttgart - New York, 1998), української (Київ, 2001) та російської (Москва, 2003) анатомічних номенклатур. Для лікарів, викладачів та науковців різних спеціальностей, редакційних працівників, студентів.
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Рецензія користувача - Позначити як невідповідне

Швидше не рецензія, а ода.
Величезна подяка за Вашу спільну фундаментальну працю. Придбала десь півтора роки, користуюсь постійно, маючи доступ і з телефона, і з комп'ютера.
Маленьке уточнення:
ст
. 153 Кіркові гілки СМА - сегмент М4, а не М2.
Ще раз дякую.
Люда Гордон, лікар-рентгенолог.
 

Вибрані сторінки

Зміст

Anatomiageneralis Загальнаанатомія Общаяанатомия Generalanatomy
11
ANATOMIASYSTEMICA СИСТЕМАТИЧНА АНАТОМІЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ SYSTEMICANATOMY
21
Juncturae Systemaarticulare Зєднання Система зєднань
51
Musculi Systemamusculare Мязи Мязовасистема Мышцы Мышечнаясистема Muscles Muscularsystem
67
Musculithoracis Мязигрудноїклітки Мышцыгруди Musclesofthorax
74
Musculi membri inferioris Мязи нижньої кінцівки Мышцы нижней конечности
82
Systema digestorium Травна система Пищеварительная система
91
Systemarespiratorium Дихальнасистема Дыхательнаясистема Respiratorysystema
108
Systema cardiovasculare Серцевосудинна система Сердечнососудистая система Cardiovascular system
139
Systema nervorum Нервова система Нервная система Nervous system
192
Encephalon Головний мозок Головной мозг Brain
200
Pons Міст Мост Pons
207
Nervicraniales Черепнінерви Черепныенервы Cranialnerves
245
Nervi spinales Спинномозкові нерви Спинномозговые нервы
252
Divisio autonomica Pars autonomica systematis nervosi Автономний відділ Автономна частина периферійної нервової системи
259
OrganasensuumОрганичуттяОрганычувствSenseorgans
265

Cavitas thoracis Cavitas thoracica Грудна порожнина Полость груди Грудная полость Thorax Thoracic cavity
117
Cavitas abdominalis et Черевна і тазова Полость живота и таза Abdominopelvic cavity
133
Integumentum commune
282
Авторські права

Бібліографічна інформація