Podnikové procesy: Procesní řízení a modelování, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 24. 10. 2007 - Počet stran: 288
V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky. Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Podnikové procesy
15
2 Metodiky procesního reegineeringu
37
3 Projekty reengineeringu procesů
55
4 Základní náležitosti modelování procesů
71
5 Metody a techniky modelování podnikových procesů
73
6 Standardy pro modelování podnikových procesů
123
7 Základní principy a pravidla metodik vývoje informačního systému
177
8 Analýza podnikových procesů v kontextu vývoje informačního systému
185
9 Metodický postup modelování podnikových procesů
199
10 Technika modelování procesů Process Diagram Technique PDT
219
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje