Практичний курс англійської мови. 3-й курс.: Підручник для ВНЗ

Передня обкладинка
Нова Книга - 520 стор.
Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Автори прагнули врахувати новітні досягнення філології та методики навчання іноземних мов. Зокрема, у підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання компонентів повної системи англійських прийменників, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники до кожного уроку, великий обсяг соціокультурної інформації, що стосується особливостей життя у Великобританії та США, сучасні фото та малюнки. До відмінностей підручника слід також додати урахування вікових особливостей студентів та афективних чинників навчання, дозоване застосування гумору, фабульну презентацію матеріалу, Сучасна система вправ передбачає паралельний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь (способи передачі власних імен та назв, на розвиток умінь роботи зі словниками, на забезпечення комунікації в туристичній, готельній індустріях, а також у галузі повітряних перевезень) сприяють формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та уміння практичного володіння англійською мовою та перекладу.
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Рецензія користувача - Позначити як невідповідне

Все добре, тільки скажіть, будь ласка, де словник в кінці книжки?

Вибрані сторінки

Зміст

Stars and Crowns
214
View
221
A Room with a View
227
Have a Break
244
Doctor at Large
256
Swabs Wet Packs and Sounds
275
Modern Medicine is Bad for Your Health
293
British
299

The British Are Coming
141
Flying High
159
by Prepositions and Common
172
Anything to Declare?
177
Lesson 4
187
The CutPtice Fleet Goes Marginal
199
SPEAKING TASKS
310
Coming
327
VOCABULARY
363
Descrip
500
Авторські права

Інші видання - Показати все

Про автора

 Рецензенти:

О. Б. Бігич, доктор педагогічних наук, професор

О. Б. Тарнопольський, доктор педагогічних наук, професор

Н. В. Тучина, кандидат педагогічних наук, професор

Бібліографічна інформація