Geschichte der volkswirthschaftlichen Anschauungen der Niederländer und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik

Передня обкладинка
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Вибрані сторінки

Інші видання - Показати все

Загальні терміни та фрази

Популярні уривки

Сторінка 302 - Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland.
Сторінка 50 - Berg, De refugies in de Nederlanden na de herroeping van het Edict van Nantes. Eene proeve van onderzoek naar den invloed, welken hunne overkomst gehad heeft op handel en nijverheid, letteren, beschaving en zeden (8 vols, Amsterdam, 1845).
Сторінка 35 - Antwoord op de vraag: Is het geoorloofd in onzen Handel en Wandel, met de Onkunde van onze Medemenschen , ons voordeel te doen?
Сторінка 297 - ... Hollandt ende Zeelandt gedaen t sedert t jaer 1592-1623 ; Hague, Oct. 3, 1644. Rijksarchief, Hague ; copy at Albany, Murphy papers, A. 6. Printed in Van Rees, ii. , pp. 461-475, who, however, omits the preface. (Laspeyres 132.) 89. Memorie van t' gene ick onder andren tot nut ende voordeel van dese Vereenigde Nederlanden ende de goede ingesetenen van dien noch voor te dragen hebbe ; Hague, Oct. 15, 1644. Rijksarchief, Hague ; copy at Albany, Murphy papers, A. 7. Printed in Van Rees, ii., pp....
Сторінка vii - Dass ich die Aufgabe weiter fasste, wird man mir hoffentlich Dank wissen.
Сторінка 296 - Consideratie over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil, in twee deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten. Int tweede deel ofte profijte'lijcker is dat sulcx geschiede door de Compagnie selfs ende hare dienaers alleen, ofte door particuliere.
Сторінка 56 - Gewinnsie aufhörten, eben so schnell sich nach anderen Gegenden wandte und auf neue Zweige sich verlegte, um dieselben auch auszunutzen.
Сторінка 304 - Fransse brandewynen, of het versenden van de selve naer buyten, de inkomsten van den Koning van Vrankryk te besnoeyen. Met de oplossinge van de redenen hier tegens bygebragt . . . Gedrukt in 't Jaer 1689. 16 blz. Blz. 8 — 16 bevatten: Wederlegging van het langwylig geschrift enz., als het voorgaande .N".
Сторінка 6 - Est autem servitus perfecta quae perpetuas operas debet pro alimentis et aliis, quae vitae necessitas exigit ; quae res si ita accipiatur in terminis...
Сторінка 7 - ... ut Aristoteles loquitur, id est, in puncto constituit. 2 In communi autem illo pretio "ratio haberi solet laborum et expensarum, quas mercatores faciunt : soletque subito quoquo mutari ex copia et inopia ementium, pecunia?, mercium.

Бібліографічна інформація