Зображення сторінки
PDF

TOnUS LATINITATIS , ,

LEXICON

CONSILIO ET CURA

JACOBI FACCIOLATI

OPERA ET STUDIO

iEGIDII FORCELLINI

SEMINARII PATAVmi ALUMNI

LUCUBRATUM

IN НАС TERTIA EDITIONE

AUCTUM ET EMENDATÜM

A JOSEPHO FURLANETTO

ALUMNO EJUSDEM SEMNARII.

[graphic][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][graphic]
[ocr errors]

"Epirum, Acbaiam, et Thessaliam, a Septent. Mysiam superiorem, Scardo Orbeloque montibus intersitis, cum Thraciae partícula. Dicta est a Macedone quodam Osiridis, sive'ut Stephanus, et Solin. 9. scribunt, Jövis filio ex Thya filia Deucalionis. Plin. t\. 10. 17.

MÂCËDÔNÏANUS, a, um, adject. Senalusconsultum Macedonia пит, dè quo est titulus 6. /. i4. Digest., originem habuit a quodam Macedone (sic enim vocabatur) qui fuit improbus ferrerator filiorumfamilias, et ut ab iis usuras exigeret, ad quidlibet audendum impellebat: adeo ut quidam etiam mortem patris molirentur, ut se a molesto creditore liberaren t. Cautum est itaque eo senatusconsulto, ne cui, qui filiofamilias mutuant pecuniam dedisset, et-iam post mortem parentis ejus, actio petitioque daretur. Cuiui sanctionis auctorem fuisse senatui Vespasianum narrât Suet. Vesp. 11. . V. Tacit. 11. Ann. i3.

MACËDÔNÏCUS, a, urn, adject, ad Macedonian! pertinens. Plin. 4- it. 18. Macedonicum mare. Id. i5. 25. 3o. Macedónica cerasa. Id. 5. to. 11. chlamys. Liv. 45. 2З. praeda. Plaut. Pseud. 1. r¡ 4g. Mácedonicus miles. ^| 2. M acedo nie us cognominatus est Q. Cst-cilins Metelltis , devicto Pseudophilippo, et Macedonia recuperate, et in provinciam redacta. Vellej. 1. 11., Plin. 7. 44-45., Val. Max. 4- >• n. lav et 7. 1: n. 11 r MiCËDÔNÏENSIS, e, adject, ad Macedoniam pertinens. Differt quidem a Macedonius ea ratione, qua Hispaniensis ab Hispanus. Adhibetur tamen promiscué a Plaut. Pseud. 4- 4- 4- Te ad ilium duco dentatum virum Macedoniensem. supra 11 3. 11a. Ilium eundem Macedonium dixerat.

MXCEDÖNlOS, a, um , adject. Mctxeîovwç, qui ex Macedonia est. Ovid. 12. jMef. 466. Qui clypeo, gladioque, Macedoniaque sarissa Conspicuus. Ubi secundam produxit exemple Graicorum, qui interdum MaxijSdsio? scribunt i

* Mil CELLS, », f. 1. eadera ac macula. JVo¿ Tir. p. 67. Macula, macella, macukntus.

MÄCELLÄRlUS, ii, m. 2. vendilore di companatico, o^oirraXijî, qui obsonia omne genus vendit, agninam, bubulam, suiliam, aves, piscee, et htajusmodi: in quo differt a lanio, qui carnes pecudum tanturamodo vendit. Lanius-igitur qui plebejas carnes vendebat, macellarius conciliator cupediarum. Varr: 3. R. R. ». à med. Num pluris nunc tu ovilla illic natos verres lanio vendis-, quam- bio apros macellario Sejus? et ibid.-lf. Ornithonem fruetus causa habent macellarii, et in urbe quidam, et rnre maxime. Suet. Cas. 26. Ea, qua? ad epulum pertinebant, quam vis macellariis oblocata etiam domesticatim apparabat. Id.- Vesp. 19. Convivabatur assidue,, ас SEcpius recta ас dapsili, ut macellarius adjuvaret. Ц 2. Adjective. Val. Max. 3. 4. п. 4.: Miro gradu Varro ad consulatum exr maeellaria patris taberna conecendit. Inscript. apud Gruí. 647., Ь, Negotiator artis macellarias.

-*MÍCELL1NI, orum, m. plur. a. íncola? Macellas, oppidi mediterranei in Sicilia versus fontes fluvii Crinisi, nunc Monte Busamara. Illius mentio est in vetustissima Duillii Inscript. apud Gruí. 4o4> 1. Macelam puenandod eepet. h. e. Macellam pugnando cénit, eí apud Liv. 26. 3i. Secutas defeclionen» Murgantinorum Hybla, et Macella sunt. Plin. 3. 8. i4- Magellini (lege Macellini) Murgantini, Mutycenses (lege Motyenses).

MACELLÍNÜS di'ctue a servis suis M. Opelius Macrinue Aug. quod maceHi specie doraus ejus cruentaretur sanguine vernularum. Capilolin. Macrin. i3.

MSCELLUM,i,n. 2. piazza, dove si vende ogni sorta di companatico, xpatoTCoiXsov, о'фогееоХему, locus, in quo obsonia venduntnr . Varia Romae fuere loca, in quibus separatim varii generis obsonia vendebantur; forum boarium, piscarium, cupedinis, olitorium ,etc. Hsec omnia, inquit Varr.t^. L.L. З2., postquam contracta in unutn' locum, qua} ad victum pertinebant,et aedificatus locus,appellatum macellum, ut quidam scribunt, quod ibi fuerit horlus(nam páxík\av sepimentum, re\ locum septum significat: et Iones ostia hortorum et castelli vocant fxaxsXXou;): alii, quod ibi dómus fuerit, cui cognomen fuit Maoellus, quae ibi publice dirula,. Hace Varro. Sic

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« НазадПродовжити »