Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

| Laicalis, ad laicos pertinens.

Laicalitas, laici conditio. Laifus , finus , gremium .

[ocr errors]

Lalangia , &

Lalangula, cruftula. Gloff.

Lambdoides, λαμ.38oa8*;, futura in capite A figura.

Lamentator , qui )

Lamentatrix , quae )

Lampadedromium , awwrxêwêydato , certamen currentium juvenum cum facibus, vi&ore illo, qui primus lampada inexftin&am pertuliffet ufque ad metam.

Lampadephoria , ^αμτ«3wvoeix , lampadis geftatio . Item lufus , de quo in voce præced.

Lampado, onis, bulbus. Tbeodor. Prifcian.

Lampetra , & Lampreta , genus pifcis a lambendis

Lampium, pulpitum analogium . Ifid. Glofs.

Lamprotera , λαμπροτέρx , faltationis genus :

Landgravii, regionum , aut limitum Comites.

Landula , alauda.

Languitudo, &

Languitas, languor.

Laniator, lanius. Gloff.

Lanatorium, laniena.

Lanicus , laneus.

Lanilutor, fullo.

Lanipèndens , lanæ mercator.

Lamium , laniena.

Lano, as, lanam produco.

Laoplanus, λx£T\zwos, dæmon popularis, impoftor.

Lapatzas, veftis principum Conftantinopolitanorum .

Lapicidinarius, &

Lapidicaefor, lapicida. Glofs.

Lappetum , locus lappis abundans.

Lappofus, lappis abundans.

Laqueo, as, illaqueo.

Larcus, vas vimineum, in quo feruntur carbones.

Lardarium, locus, ubi fervatur lardum.

Largica , coxa.

Largimentum , largitio . Fulgent.

Laricinus, qui eft ex larice .

Larigena, domi natus , domefticus.

Larignus, qui eft ex larice.

Larus, ^2pos , avis marina rapax.

Laryngotomia, Azpoyyorowiz , fe&tio laryngis.

Larynx, ^xyvy£, caput afperæ arteriæ. Item gula , guttur.

Lafanophorus , ^xaa/o96/o;, lafanum portans.

Lafcia, tra&tus lanae. Gregor. Turon.

Laferculi , placentulæ.

Laffeo, laffus fum .

Laffia , mappa villofa.

Lafficius , mus.

Latebro, as, abfcondo.

Lateraliter, a latere .

Laterani, fatellites , qui Principis latus cuftodiunt.

Laterarius, qui lateres facit. Glo/T.

Lateratim , ex utroque latere.

Latifico , as, latum facio.

Latiloquens , qui magna loquitur.

lamentatur.

petris.

| Latinius, Latiniffime, gradus fi Latine.

Lato , as , dilato , latum facio.
Latomus , ^wtvwos , lapicida.
Latria, ^xte)x , cultus, obfequium, fervitus religiofa .
Latrienfis , qui latriam impendit.
Latura, ve&tura, & ve&turæ merces.
Lavator, qui lavat. Acrom in Horat.
Lavatorium, locus ad lavandum . Gloff.
Lavatorius, ad lavandum pertinens. Scribam.
Lavatura , lotura. Conßantin. Afer.
Laudamentum, arbitrium , judicium , confilium. Cujac.
Laudemium , vel Laudimium , merces, quæ ab emphyteuta datur do-
mino ob conceffionem , aut renovationem emphyteufeos.
Laudidignus , laudabilis. Gloff.
Laudifco, laudo. Gloff.
Laudum , fententia, arbitrium . Item tranfaétio ,
Laudunæ, Ecclefiaftica vafa . Pap.
Lavendula, herbæ genus.

Laureo, as, corono , Sarisber. & Petr. Chryfol. lau

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1 Mafortium, & Mafurtium', idem.

Magadium , inftrumentum muficum , tabula quadrata leviter convexa } in qua tenduntur fides. Item ea pars citharæ, ubi fit percuffio chordarum manu dextera.

Magador , aris, dicitur de bilinguibus, qui eodem ore laudant & tuperant , blandiuntur & objurgant.

Magas, adis, w*y*;, magadium.

Magdalia, æ, quafi furfur & purgamentum manuum.

Magerema , μzyeiywv* , ferculum ciborum.

Magermae , infidiæ magicæ.

Magirus, μέγειρος, coquus.

Magiftellus, vilis magifter.

Magifteria, æ, dignitas magiftri.

Magiftrantia, herbæ genus.

Magmatarius, qui magmata facit.

Magnævus, longævus. Gloff.

Magnanimiter , magno animo.

Magnificium , res magnifica. Gloff.

Magniloquax , magniloquus. Gloff.

Magodus, μαγαλές , qui cantu magum refert.

Magyriffa, lebqs. Gloff.

Maholum , macholus.

Maja, amita , avia, matertera, nutrix . Item genus cancrorum mum .

Majeftaticus, ad majeftatem pertinens.

Majorennis, qui adultus fa&tus tutore mom indiget. JCti.

Majulium , edulii genus, quod menfe Majo potiffimum fiebat.

Malabathrinus, ex malabathro fa&us.

Malacoftracos, μαλακόςpxxo;, mollem habens teftam •

Malaginum , genus emplaftri.

Malandria, vulnera circa cervices equorum.

Malarium, pomarium . Ißd.

Malce , refolutio membrorum ex frigore , aut nimio labore, μάλχm.

Malebarbis, &{Malibarbis, malam, feu raram admodum habens barbam .

Maledix , maledicus. Vet. lap. apud Gruter. pag. 41o. m. $.

Maleformis, deformis. Gloff.

Maleforus, September apud Byzantinos.

Malicordis , qui malo corde eft. Gloff.

Malignor, aris , maligne ago.

Malignofus, malignus. Gloff.

Malina , acceffus maris : ficut Liduna receffus. Augußin. de mirabilib. S. Scripturæ, & Marcell. Empir. c. 36. a med.

Mallenus , lanatus.

Malleo, as, malleo operor.

Mallus, longa lana vellus.

Mamburgium , curatio.

Mamburgus, curator.

Mamiaces , genus monilis, quod collo fufpenditur.

Mamillarium , parva forfex.

Mamluchus , mancipium ære emptum .

[ocr errors]
[ocr errors]

Mammatus, mammofus. Item mammæ fimilitudinem habens.

I i i i Mam

[ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors]

Methium , fponfalitia, vel nuptialis donatio.
Methodium , μεSέλιον, methodus. Item tranfitus. - • ; .
Meticulus, parvus metus.
Metonymice, μετωνυμπάς , per metonymiam.
Metonymicus, μετωνυμι wός, ad metonymiam pertinens.
Metopofcopia , wszyworwot ix , divinatio ex fronte.
Metorchium, interftitium inter plantarum ordines, μετάρχιον .
Metragyrta, μετyzyύρτιc, ærufcator ftipem Matri deum cogens. -
Metrenchytes, μήτρsyx%fw;, inftrumentum chirurgorum ad injicienda in
uterum medicamenta.
Metriafmus , μετρι:αμός , mediocritas , modus.
Metrice , μετρικός, metrico modo.
Metroacum, μήτρωακόν, carmen in honorem matris deum.
Metropater, wwt;or&t}p, mater & pater.
Metrophamelius, materfamilias.
Metropolita, μητροτοΆ'τη;, metropolim incolens.
Metzizium, templum minus. * •
Micatio, a&us micandi , feu digitis colludendi. -
Micatus panis, in micas reda&us. Plin. Valeriam.
Micidus, tenuis, parvus.
Microcofmus, μικρ«dreos, parvus mundus. -
Micrologus, μικράλογος , nimis diligens in rebus parvi momenti.
Micropfychia , μικρόφυx;«, pufillanimitas.
Microfcopium, μικροταστάor, vitrum, quo res minutiffimae majores ap-
parent. - -
Microtrogus, μικροτρόyo;, qui parum comedit. - -
Migma , w£yuz, mixtura, farrago.
Migrator, qui migrat. Gloff. -•
Milago, pifcis fuper aquas volitans. Ifid.
Millegrana, ae, herbæ genus.
Millemorbia, herba aliis fcrofularia major.
Millenarius, qui mille continet.
Millefies , millies.
Millio, onis, genus accipitris. -
Mimarius , morio , ftultus.
Minabiliter, minanter.
Minera , vena terræ metallica .
Mineralia, ium, metalla.
Mineralis, metállicus. .** {
Mineralogia, fermo de metailis. -
Minervalitius, pertinens ad minerval.
Mini9graphus, gtwioyp&po;, qui nimio fcribit. /
Minifterialis, ad miniftrum pertinens. Item vaftallus militaris;
Minifteriani , qui præfunt caftris Principum . .
Minifteriarches, princeps minifterii.
Miniftrix, icis, miniftra.
Minoratio, deminutio, ftatus minor. 'Fulgent.
Minorennis, minor vigintiquinque annis.
Minfabilis, qui facile [mingitur.
Minfatorium , matella.
Minfo , as, frequenter mingo.
Minthos , μί/3o; , ftercus Thumanum . Item flos in (terquilinio na-
fcens.
Minutarius, negotiator, qui minuta vendit.
Minutum nummi fpecies.
Minytica , μινυττχς , ex alto caufas detegentia .
Mirach, abdomen . Vox Arabica.
Miraculofus , miraculis plenus.
Mirificentia, res mira , opus admirabile.
Mirmillonium , genus armaturæ Gallicae . Vet. Scholiaf?. Juvenal.
Mifanthropia, wuo z/9pστ/α , odium hominum . - *
Mifculor. V. Commifculor.
Miferatrix , quæ miferatur. Profper. Aquitam.
Mifertor, miferator. Venant. Fortum. l. 2. de vita S. Martini.
Misfa&um , fcelus.

[ocr errors]

Molitrix, quæ molit.
I i i i z Molle-

« НазадПродовжити »