Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

| Exermis, vel Exermus , inermis . Catbol. Exfeftuco , as , abdico , honorem alteri abrogo : a feftuca , vindi&a ,

[ocr errors]

Everficulo , as, compilo, everro.

Exiteria , íí ií; tz , dies, quo quis Athenis magiftratum deponebat.

[graphic]
[graphic]

£xitiabiliter , &

Exitiofe, perniciofe .

Exmares, eunuchi.

Exobigla, extremæ excubiae , & remotius poßtae .

Exocatacœli , fecretorum Ecclefiafticorum præfe&ti .

£xoccupo, occupo, capio : Sarirber.

Exochak, ?;ox 33, tuberculum.

Σxoche, §£ox» , excellentia .

Exodiofus , invifus. Gloff.

Σxomantiüm, exterius mantellum , pallium. Gloff.

Εxomereufis, a&tus pofcendi obfides.

Exomidium , fuperhumerale, £3«wi* oy.

Exomonites, presbyter forenfis :

Εxomphalum , £33wox^or , umbilici vitium , cum plus æquo exftat.

Εxoperor, operor. Gloff.

Exophthalmüs , £££?$«xvog , qui oculis eft prominentibus.

Exopiaßus, qui pullos non alit.

Exoporton , porta exterior.

Σ«oprafia, tributum pro iis , quæ exportantur.

Exornativus , ad exornandum pertinens.

Exoftæ, $;Satou, moeniana , podia proje&ta in zdibus.

jExoßracifmus, §3oa-Tpxxrrwäg , oftracifmus.

Exotice , §£»tix 5;, peregrino more.

Expavefcentia , pavor.

Êxperimentatus , experimento probatus. Theod. Prifcian.

Experimento , as, experimentum capio.

Expiamentum, expiatio. L-^

Expifcatio, inveftigatio.

Expletivus, qui explet.

Explicite, explicate.

Expopulor, depopulor.

Expoftulator, qui expoftulat.

Expræfe&us , qui præfe&uram geffit.

Exprobrabilis , qui exprobrari poteft.

Expromare, expromere. Apic.

Expromptare, idem. Fulgent.

Expropitio, as , propitium reddo.

Expun&a , fibras pe&toris. Gloff. Ifid.

Exputabilis , qui computari poteft.

τxfcaturio, fcàturio. Gloff.

Exfolute , folute, libere.

Exfomni6, as, vigilo, expergifcor. Item exfufcito. Gloff.

Fxfpe&ator, qui exfpe&tat.

Exfpicio, video.

Exfpoliator , fpoliator. Salvian.

Exftercorator, ftercorator.

Exßercoro , ftercoro.

Exfumptuavit, pauperavit. Gloff. Ifid.

Extales, mates. I. Reg. 5. 9.

Extar, olla, in qua exta coquuntur. Gloff. Item æs theatricum, quod fpe&andi caufa datur.

Extelo, as, libertate dono. Gloff.

Extemporaneus, extemporalis.

Fxtenebro , e tenebris eruo.

Extenfio, produ&io.

Extenfor , produ&tor.

Extenuatorius , qui extenuat. Tbeod. Prifcian.

Extenuatrix , quæ extenuat. Macer.

Exterminabilis, exterminandus. Caffiod.

Exterminatorius, exterminans. -

Exterminatrix, quæ exterminat. Sarisber.

YExteftinus, extraneus, externus. Pap.

Extifpicina, extifpicium.

Extogatus, non amplius togatus.

Extollentia, elevatio , fublatio.

Extrabundus , extrarius , extraneus.

Extracola, foris habitans . Gloff.

Extra&io, a&us extrahendi.

Extraordinarie, extra ordinem .

Extravagantes, Principum conftitutiones extra corpus Juris pofitae.

Extreus, abortivus. Pap.

Extricabilis, qui extricari poteft.

Extrinfece, extrinfecus.

Extromis, extremus. Gloff. Ifid.

Extrorfum, verfus exteriorem partem.

Extruncis, arbor truncata. Ifid. Gloff.

Exvicarius, vicariatu perfunétus.

Exvito, evito , declino , depello. Gloff. Ifid.

Hxulabundus, exulans.

Exulatitius , exul. Gloff.

Exunguare, ad unguem examinare . Exunguare vinum , ejus vires per colum frangere.

Exurgito, exhaurio. Ifid.

Exuthenifmus , £$*$swtawāz , figura , qua rem extenuamus, & contemptibilem facimus.

Exuvium, exuviæ.

Èxypniftz , 3;vtnat*), qui fratres dormientes in Ecclefia excitabant.

Fa-., ftipulæ ex fabis.

Fabarius, cantor, qui fabis vefcitur molliorem vocem facientibus •

Fabatum, puls ex fabis.

Fabellatio, fermo de fabellis. Gloff.

Fabellator, fabulator, au&or fabellarum.

Fabetum , locus fabis confitus.

Fabricabilis, quem fabricari poffumus. Gloff.

Fabricarius , qui fabricatur. Gloff.

Eabricateria, ornatus, aut locus fabrorum.

Fabricatura, fabrica.

Fabricium , fabrica.

Fabrio, fabricor. Venant. Fortum.

Fabulamentum, fabularum feries.

Faccio, adulando impedio.

Facialis, linteum , quo facies tergetur . Gloff.

Paciecula , parva facies.

Facillo , ftrangulo : quafi faucillo . Gloff.

Facitergium, facialis. 1

Fa&tibilis, qui fieri poteft.

Fa&ionarius, fa&iofus. Gloff.

Fa&itiofus, multa faciens, dædalus. Gloff.

Fa&urio, facere cupio.

Facularius, qui faculam geftat.

Faculentus, lucidus, clarus.

Faderfium, dos.

Fagea, pabuli genus inftar glandis fagineae.

Fagopyrum, frumenti genus, quod vocant faracenicum.

Faia, glans.

Faida,'injuria, hoftilis a&io.

Fal, crudelis, immifericors, apud Belgas.

Falantum, cælum , apud Etrufcos.

Falcaftrum , falx ferrea , curva ad refecandam veprium denfitatem. Ifid. Orig. l. 2o. c. 14.

Ealcitat , putat, fecat, aeftimat.

Falcunculus, parvus falco.

Falda, bellum.

Falifia , locus in ftabulo, ubi fænum & pabulum ponitur . Forte legendum Falifca.

Fallenter, fallendo. Novariam.

Fallibilis, qui fallit. Gloff.

Falfifico, as, corrumpo , falfum facio.

Falfiteftis , teftis falfus. Gloff.

Falfito, as, falfifico.

Falfones, deceptores. Gloff.

Falfofus, qui decipit. Gloff. Ißd.

Falvus, fulvus.

Famem, allocutio. Guil. Brito.

Fameo, efurio,.

Famefco, fame laboro. Alcim. Avit.

Famigerare, divulgare, fama celebrare.

Familiarica dicuntür ea , quæ militibus dantur ad familiam alendam.

Familiarium , quod fervo competit, ut fagum , gladius. Corn. Fronto.

Famulofus, ferviens, fervilis. Ifid.

Faria, verba multa. Gloff. Ifid.

Farinaceus, farinarius.

Farinarium, locus reponendae farinae. Onomaff.

Particula, parva farcimina. *.

Fafcialis , ad fafciam pertinens.

Fafcinator , fafcinans. Gloff.

Faftuofus, faftofus.

Fatæ, mulieres divinatrices.

Fatigia, labor.

Fatim, abunde, copiofe , affatim.

Faunalia , fefta Fauni . (

Favonialis, ad Favonium pertinens.'

Fauftitudo , fauftitas .

Fautorius, qui favet.

Favulus, parvus favus.

Febribilis, febrem inducens. Cæl.-4urelian.

Febrico, febricito.

Febrifugus , febrem fugans.

Feida, vel Faida, aperta inimicitia .

Feliatum , curvatum . Gloff. J/ìd.

Felicito, &

Felico, felicem facio. Cathol.

Felonia, deli&lum vaffalli in dominum.

Feltrum, pannus ex lana coa&ta , feu ftipata •

Feminare , effeminare.

Feminatio, feminea conditio. Conftantim. Afer.

Fen, Arabice eft do&rina.

Feneftricula , parva feneftra.

Fenna, articulus, particula .

Feo, es, abundo, fecundus fum. Vox Hifpanica.

Feraculus, aliquantum ferax.

Feratrina, vivarium ferarum . Non. I. 32o.

Feria, quælibet hebdomadæ dies: quia olim annus a diebus feriatis incipiebat, inquit Scaliger.

Ferio, as , ferior, otior.

[ocr errors]

Leg. Longobard.

[ocr errors]
[ocr errors]

Fer

Fermentarius panis , fermentatus. Ifid.

Hermentatio , fermentum.

Fervide , ferventer .

Feftinantia, feftinatio.

Fefto, as , feßum diem ago.

Feudum , genus clientelae. Hinc Feudale jus.

Piatofa , pifcis quidam marinus .

Fibebella lumina , folis ortus, vel lünae. Pap.

Fibella , parva fibra.

Fibularius, fibulatorius.

Fi&tiliarius, figulus. Gloff.

Fi&tus , us , fi&lio. Sarifber.

Fideipromiffor, fidejuffor. Gloff.

Pidicinarius, fidiéea. Gloff.

Fiducialis, ad fiduciam pertinens.

Figularius, figulus. Gloff.

Filamentum , filorum congerias, apud Medicos.

Filans, antis, fili inftar diftillans. Vemant. Fortum. de V. Mart. 3. 1 12.

Filiatio , agnitio filii. Item ftatus & conditio filii.

Filo , as, neo.

Eiltratio , percolatio.

Filtro , as, colare .

Piltrum , colum chymicum.

Pimbri , bombyces . Gloff.

Fio , fiis , odorem aut fumüm emitto : a § 3«. Hinc Suffio.

Fifclum , fifcella olei . Ifid.

Fiftulefco , fiftulam ago, cavernulas habeo. Fulgent. I. Mythol.

Eiftulor, aris, fibilo. Glofs.

Eitiaiis , facetus, eloquens. Gloff.

Fixio , a&us figendi. Gloff.

Fixorium , id quo aliquid figitur , ut clavus.

Fixura, fixio.

Flagellatitius, flagellis dignus. Glof;.

Flagellativus, idem.

Flagellator , qui flagellat.

Ἐlagitamentum, exagitatio, vexatio. Fulgent. l. 1. Mythol.

Flammigena , a flamma genitus. Sipontin.

Flafca , &

Elafcium , &

Flafco , vas vinarium . Ifid.

Elatularius, qui fiando aliquid facit.

Flatulentus , &

Flatuofus , fiatu in corpore laborans.

Florenus , numus aureus a Florentinis primo cufus.

Floretum , &

Floriarium , locus ubi flores abundant.

Eluento , as , fuo . Venant. Fortum.

Flumicellus, fluviolus. Innocent. de Cafis litter.

Fluminia , idem .

Fluminofus, fluminibus abundans.

Fluviolus , parvus fluvius.

Fluxibilis , fluens.

Poculare , focus.

Fodrum , pabulum equorum . Item annona militaris.

Fœmellarius, mulierofus. Glofr.

Poetefco , foeteo. Ifid.

Folis, & Follis , minuta pecunia , quadrans. Aliis eft didrachmum. Gruter. pag. 81 o. n. 1 o.

Follentia , vanitas.

Folleralis, numi genus.

Follefco , ftultus fio.

Follex, camini uter.

Hollífia , vanitas. Gloff. Ifid.

Folonitia, idem.

Fomahant , ftella Aquarii . Vox Arabica.

Fontana, fons.

Foraculum , id quo aliquid foratur, terebra.

l'oratica, tributum , quod & tranfitorium , & tra&orium dicitur.

Forbanum, profcriptio. Vox Germanica .

Forefacio , & Forisfacio, pecco. Glof;. Ifid. Item offendo. Hinc foris fa&tum , peccatum.

Poreftarius , cuftos nemoris. Item folitarius, agreftis.

Foreftum , filva. Vox Longobard.

Forjudico , foris judico.

Formaceum , murus terrenus. Gloß.

£ormalitas , differentia, quæ ex förma petitur .

Formaliter, per formam.

Formafter , formam , aut decorem oßentans.

Formaftrum , opus piftorium.

Formicoleon, animal formicæ infeftum.

£ormiter , cum forma.

Fornicaria, meretrix , vel proftibulum,

Fornicarius , fcortator.

Fornigor, fcortor.

Fortalitium, propugnaculum , caftellum.

Fortean , fortaßis.

Fort£x » infima pars rofae albida.

Fortificatio , munitio , munimentum militare.

Fortitas, förtitudo. Giofr.

Foffarius, vefpillo.

Fra&ilium, inftrumentum ad frangendum piper . Gloff. Ifid.

Eraenarii , frænorum artifices.

Fraganæ, arum , plagiarii , qui ingenuorum liberos , aut fervos alienos vendunt , aut fupprimunt.

Fragiliter, inconftanter, debiliter.

Fragium, fra&ura : ut Crurifragium .

Frana , judex.

Franchire , liberum facere.

Franchifia , manumiffio, immunitas.

Francomaftix, Francorum obtre&tator.

Francus, liber. Vox Germanica.

Frangibulum, id quo quid frangitur.

Fratellus, fraterculus. Terent. Scaur.

Fratrimonium , bona fraterna.

Fratriffa , uxor fratris. Ifid.

Fraudeo, fraudulenter ago.

Fraxinetum, locus fraxinis confitus. -

Frea, æ, filia virgo de parente fuo reli&ta. Item poteftas, dominium • Vox German.

Fredum, compofitio cum fifco. Item exilium .

[ocr errors]

Frenarius, frenorum artifex.

Frenatio, freni inje&tio.

Frenufculi , ulcera circa ri&tum oris. .

Friabilitas, fragilitas. -

Fricium, id quo quippiam fricatur. Plin. Valerian. -

Friaorium, 'iigiiurh' aridum . Gloff. Item fartago , in qua friguntur CarmeS .

Fridaria , certus annorum numerus, in quo Planeta gubernans vitam nati, bonum, vel malum ei dat. Vox Arab.

Frigefacio , frigefa&o.

Frigefa&io, refrigeratio.

Frigefa&us, refrigeratus.

Frigefio , frigidus fio.

Frigero , refrigero.

Frigiditas , frigus.

Frigidiufcule , aliquantum frigide.

Frigidule , idem.

Frigium , mitra.

Frigoro, as , refrigero . Cael. Aurel.

Frilingi , ingenui.

Fringilago, Iginis,. parorum genus.

Frifcingâ, aut Friskinga, fetus porci , aut ovis.

Fritilis, olla, in qua far torretur.

Fritillum , ftillicidiüm ftercoris in fterquilinium.

Frivolarii , qui fcruta vendunt.

Frivolarium forum , ubi fcruta venduntur.

Frondo , as, frondefco.

Frontaria , frons & limes provinciæ .

Frontifpicium, frons , facies.

Fru&ificus, fru&uofus.

Frugiferatio, frugum produ&tio.

Frugo , frugem carpo .

Fruftellæ. Marcell. Empir. c. 2. fortaffe fruftillæ.

Fruftraneus, fruftrabilis.

Fugacitas, facilitas fugiendi.

Fugillatores, umbræ dæmonum ,• qui ignem ferunt. Item qui e lapide ignem eliciunt.

Fugillo, ignem e lapide elicio.

Fugillum, ferrum quo ignis e lapide elicitur.

Fulbora , filius legitimus. Vox Longobard.

Fulcraria, le&i fulcra.

Fulcrarius » fulcrorum le&i artifex. Item qui turbines & crepitacula puerilia facit , & hujufmodi opera tornatilia.

Fulgero, fulgeo , fplendeo.

Fulina, coquina.

Fulinare, coquere.

Fulinarius , coquus.

Fulmen , fulcimentum.

Fulminofus, fulmineus. Sarifber.

Fultio , onis, fulcimen , fultura.

Fultrum , vel Ful&rum , fulcrum.

Fulvedo , fulvus color.

Fumigabundus, fumidus.

Fumigatio, fuffitus.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
« НазадПродовжити »