Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Decapito , caput præcido. . . . -
Decarchia , 3exxpy?«, decemvirorum imperium.
Decarchus, λεαρχής , decem militibus praefe£tus.
Decempes , edis, menfuram habens decem pedum.
Decendium , decem dierum fpatium .
Deceptiofus, fallax. Ennod. -
Decepto , fæpe decipio. Sarifber.
Decerminati6, purgátio a decerminibus.
Decidentia, ftatus ejus, qui ad morbum inclinat.
Decidivus, deciduus, caducus. Item decifivus.
Declamatorie , declamatorio more.
Declarative, declarando.
Declinabilis, qui infle&i poteft.
Decollatio, colli fe&io. Gloff.
Decrepare, ultimum crepitum edere .
Decubiæ, excubiae. Cathol.

ingravefcentis morbi. 'Decurforium, locus, in quo decurritur. Dedecoramentum, dedecus. ,* * Dedomatus, probe domitus. Commodiam. 'Deefis , λεπαις , indigentia. Item deprecatio. Defalco, as, quafi falce amputo, tollo. Sipontin. Defenfaculum, clypeus. Adelhelm. / Defixio, veneficium. Defolio , folia detraho. Gloff. Cyrilli. Defomo, dedolo. Gloff. Hinc defomitatus. Defrens, endis, feges demeffa, vel fra&a. Gloff. Defrigo, patrimonium confumo. Defrumentum, detrimentum . Plin. Valerian. Defun&io, mors.

Defuftare , fufte cædere. Gloff.

pitolino in Macrimo cap. 7. ad fin. -
Degradatio , de gradu honoris & dignitatis deje&io.
Deguadiare, debitam conftitutionem frangere. Cathol.
Degumo, vel Degumio, gulæ indulgeo , devoro. Gloff. Philox.
Dehabeo, non habeo, vel minus habeo. -
Deicola, Deum colens.

Deintus, intus. Caffiodor.
Dejurus, qui valde, vel fan&te jurat.
Dela&atus, abla&atus. Gloff.
Delephat, phofphorus. Ita dicitur a Chaldæis.
Deleteria, èw»t%pt z, medicamenta noxia.
Deliberium , confilium , deliberatio. Gloff.
Delicatulus , diminut. a Delicatus.
Deliciari, delicias fequi. Ruric.
Delicium, deli&tum : a delinquo. Gloff.
Deli&or , peccator. Cyprian.
Delimator , qui delimat. Gloff.
Delimino, limen aufero. Cathol.
Delimpido , clarum reddo .
Deliriofus, deliramentis plenus. Vet. Interpr. Irenaei.
Deliteo, delitefco .

[ocr errors]

Delphinis , idis, menfa poculorum.
Delphinifcus, parvus delphinus.
Delticus, litteratus, do&or.
Demarceo , debilitate conficior. -
Demargino, marginem tollo. 1
Demejo, mejo . Gloff.
Demerfio , immerfio.
Demiculus, minutus fcyphus.
Demingo , mingo. Gloff.
Deminoratio, diminutio. -
Democratia, êwoxyztix , imperium populi.
Democraticus, δανοκpzττ«3;, ad imperium populi pertiuens. '
Demofiarius, municeps. -
Demuffo, muffo. Goff.
Deneratæ, denariorum pretium.
Denfifico , denfum facio.
Deiitarius, ad dentes pertinens.
Dentatim , &
Denticulatim , denticulato opere.
Denticulo, dentes alicui rei induco.
Denticulum , ferra ad fimilitudinem dentium fa&a.
Dentifragium , evulfio , & fra&tio dentium .
Denudatio, nudatio . Gloff.
Denudator, qui denudat. Gloff.
Denumeratio , enumeratio.
Depatio , pacis confederatio . Gloff.
Depelliculo, decipio . Cathol.
Dependentia, confecutio.
Depefco, in pafcua deduco.
Depetiginofus, depetigine laborans. Gloff.
É; frequentat. a Depe&to.

epilator , qui - -
Depilatrix, quae ? pilos vellit.
Deplaco , valde placo. Zeno Veronenf.
Deplorabilis, deplorandus.
Deplumo, plumas detraho,

[ocr errors]

Depotior, fruor , potior.

Decubitus , a&tus decumbendi. Item cæli conftitutio infpeéta tempore

[ocr errors][ocr errors]

Degeniare, gratiæ forma fraudare . Caffiodor. Eft qui tribuit etiam Ca

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »