Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

qui zonam perdidit. * Zonam folvere dicuntur novæ nuptæ quæ viro traduntur, & primum cum eo concumbunt. Virgines enim iion nifi cin&ae procedebant , fed novæ nuptae in cubiculum mariti dedu£tae a pronuba cingulum , quod ex ovilla lana contextum , & modo etiam ( quem Herculameum vocabant ) nexum gerebant , folvebatur , & Diánæ dicabatur . Catull. carm. 2. Tam gratum mihi , quam ferunt puellæ Pernici aureolum fuiffe malum , Quod zonam foluit diu ligatam . V. Atalanta . “J Per translationem zonae dicuntur circùli quidam lati, cælum terramque veluti cingula quædam ambientes . Sunt autem numero quinque , ex quibus media , quæ inter Tropicos eft, nimio calore , parum apta habitationi olim &redita fuit , quæ vero extremæ fub Ar&ico , & Antar&tico circulis fîtae , nimio frigore horrent : unde & ipfae inhabitabiles habitæ funt ; reliquæ autem, ut quæ medium inter torridam & gelidam fitum obtinent , temperatæ funt , humanæ vitæ accommodatiffimæ. Virg. 1. Georg. v. 233. Quinque tenent cælum zonæ , quarum una corufco Semper Sole rubens, & torrida femper ab igni : Quam circum extremæ dextra lævaque trahuntur Cærulea glacie concretæ atque imbribus atris . Has inter mediamque duæ mortalibus ægris Munere conceffæ divum , & via fe&ta per ambas , Obliquus qua fe fignorum verteret ordo . Ovid. 1. Met. v. 45. Utque duæ dextra cælum totidemque finiftra Parte fecant zonæ , quinta eft ardentior illis: Sic onus inclufum numero diftinxit eodem Cura dei , totidemque plagæ tellure premuntur , Quarum quae media eft, non eft habitabilis æßu ; Nix tegit alta duas , totiden inter utramque locavit, Temperiemque dedit mitta cum frigore flamma. Adde Cicer. in fomn. Scip. c. 6. ubi eadem dicit, zone vocabulo abftinet : item TfBull. l. 4. carm. 1. a verf. 1 § 1. & Plin. l. 2. c. 68. *| Translate zona appellatur herpetis genus , quod etiam zoffer dicitur , erpere : quia medium cingit hominem . Scribon. Larg. compof. 63. Facit hoc medicamentum ad carbunculos, & ad ignem facrum , & ad zonam , quam Graeci 337» rv. dicunt. zONÄLIS, le , ad zonam cæli pertinens . Macrob. l. 2. in fomm. Scip. c. 5. a med. Eadem efi in ejufdem zonalis ambitus continuatione temperies. ZONARIUS, a, um, ad zonam pertinens, ut Se£tor zonarius , tagliaborfe , 3x\x, totówo;, qui zonam , feu crumenam incidit , crumenifeca. Plaut. Trin. 4. z. zo. Mira funt , ni illic homo eft aut dormitator, aut fe£tor zonarius. “T- Zonarius abfolute , qui zonas facit , %/tzt^êxog . Cic. pro Flacc. c. 7. fub fin. Quod Mithridates, qui multitudinem illam non au&oritate , fed fagina tenebat, fe velle dixit, id futores & zonarii conclamarunt.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

cá. tit. 71. leg. z. & lib. 12. Cod. Theodof. tit. 7. leg. 2. Ideo placet , quem fermo Graecus appellat , per fingulas civitates confti£ui zygoßaten , qui pro fua fide atque induftria neque fallat , neque fallatur , ut ad ejus arbitrium, atque ad ejus fidem , fiqua inter vendentem emptoremque in folidis exorta fuerit contentio , dirimatur.

ZYMA. V. Zena .

ZYTHUM, i, n. birra, άύ$oς , potus ex hordeo aqua refoluto confe&tus, acris guftu , & vini in morem inebrians . Suidas interpretatur

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

/

Partim Græca Latine fcripta , partim barbara , partim nullo , aut *. . minus idoneo Au&tore , fparfa in Lexicis

[ocr errors][merged small]

Satis vifùm ef? , fi ea , ficut erant , defçriberemus , g) utcumque interpretaremur, mullo præterea adhibito examine . Supervacanea fuiffet opera in his , quibus abßinendum cenfemus Latine fçribemti.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Acatalis, 2«%tz\t% , parva junipefus : vel bacca juniperi .
Acatapalaeftus , & «ztxTzaausos, in lu&a infuperabilis.
Acataphra&arii, milites haftati non cataphraâi.
Acalvafter, in anteriore parte calvus.
Accapito , & Accapto , agnofcere aliquem ut caput & dominum
fuum . - - .
Accapitum », agnitio alicujus in caput , & dominum fuum.
Accaro , inftrumentum rufticum.
Accelerantia, celeritas.
Accenfa, cenfus, feu datio ad cenfum .
Accenfator , qui dat ad cenfum .
Accenfibilis, qui facile accendi poteft.
Accenfio, a&tus accendendi. item accenfendi. Gloff,
Accenfiuncula, parva accenfio , infiammatio.
Accenthuraria, acerra , turibulum .
Accento , as , accino.
Accepta , navis genus. Gloff. Ifid.
Acceptabulum , acetabulum.
Accerfio , & arceffio, vocatio.
Acceffa , fluxus maris accedentis.
Acceffivus, qui accedit & adjungitur.
Accefforius, qui accedit.
Accia , genus avis.

Ac

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Adminiftratorius, ad adminiftrandum aptus.
Admo-

[ocr errors]
« НазадПродовжити »