Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

S

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tarditas, ftupor. Cic. Pbil. 2. c. 32. In quo incredibilem ftupiditatem hominis cognofcite . Accius apud Non. c. 3. m. 235. Ita imperitus ftupiditateTerumpit fe, inops confilii .

Pe&ore faxificam dicunt horrere Medufam Quod pavidum ftupidet fapiens folertia vulgus . & fub init. J. 7. Seria marcentem ftupidant commenta maritum.

[ocr errors]

món ftupidum effe Socratem dixit , & bardum : quod jugula concava non haberet. Id. §. Parad. c. 2. Echionis tabula te ftupidum detinet , aut fignum aliquod Polycleti . Terent. Hecyr. proh. 1. v. 4. Ita populus ftudio ftupidus in funambulo animum occuparat . Marsial. /. 1 1. epigr. 8. ftupidus maritus . h. e. qui non fentit , fe ab uxore ludi. Varr. apud Non. c. 4. n. 437. Andromeda vin&a & propofita ceto , non debuit patri fuo , homini ßupidiffimo , in os exfpuere vitam . 47 Stupidus in Mimis eß perfona tarditatem qui

[ocr errors]

dum vertice rafo Praebebis quandoque caput . Talis erat Panniculus]

ille apud Martial. l. 2. epigr. 72. & Jib. 3. epigr. 62. & Morio, de quo Id. 1. 14. epigr. 2 1 o. Non mendax ftupor eft , nec fingitur arfe dolofa. Quifquis plus jufto non fapit , ille fapit . Juvenal. quoque idem fignificare videtur fat. 8. v. 196. mortem fic quifquam exhorruit , üt fit Zelotypus Thymeles , ftupidi collega Corinthi ? “T Stupidos colles dixit Venant. Fortum. l. 3. carm. 12. ad fin. qui culturam non fentiunt. TUPOR , oris, m. ftupidità , fordimento , infenfataggine , &voua $woix , alienatio quædam fenfuum, torpor, tarditas , ftupiditas. Ovid. 1. ex Pont. ep. z. v. 29. Fine carent lacrymae , nifi cum ftupor obftitit illis , Èt fimilis morti pe&ora torpor habet . Cic. 3. Tufcul. c. 6. Iftuc nihil dolere non fine magna mercede cortingit , immanitatis in animo , ftuporis in corpore. Id. Phil. 2. c. 45. Quidam morbo aliquo & fenfus ftupore fuavitatem cibi non fentiunt . & Phil. 3. c. 6. a med. Qui propter hæfitantiam linguæ ftuporemque cordis cognomen ex contumelia traxit. Virg. 3. Georg. v. 523. oculos ftupor urget inertes. “I Transfertur ad animum , ftolidezza , mellonag

[ocr errors]
[ocr errors]

gine. Cic. z. Phil. c. 26. a med. Tantus te ftupor oppreffit , ut non

Max. l. 6. c. 1. n. 12. compellare. & ibid. n. 6. Se ftupri crimine qoan*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

__

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qui Donatum fequuti ad Eun. Terent, 3. 2. 3. fuavium tantum libidinum effe autumnant. Nam Cic. l. 16. ad Attic. ep. I 1. extr. Atticae , inquit , quoniam hilarula eft , meis verbis fuavium des. * Eft a fuavis , ut Varr. apud Non. c. 5. m. 1 1. docet; neque aliter videtur ab ofculo differre , quam quod ofculum ab. ore dicitur, fuavium a fuavitate , ut Non. ibid. notat , Plaut. P/eud. 4. 1. 38. Savia fuper favia dare alicui . Id. Caf. 5. 2. 14. Savium pofcere . Id. Afin. 4. 1. 53. Savium alicui facere. Id. Curcul. 1. 1. 6o. oppingere. & 1. 3. 54. Tene, priufquam hinc abeo , favium. * Et etiam vox blandientis. Terent. Eum. 3. 2. 3. Meum fuavium quid agitur ? Adde Plaut. Paen. 1. z. 153. “I ' Videtur interdum ufurpari pro ipfo ore , vel pro ipfis labiis ad fuaviandum compofitis , boccbina. Vetus Poeta apud Gell. l. 19. c. 1 1. Dum femihulco favio meum puellum favior. Plaut. Mil. 2. 1. 1 6. Itaque meretrices dum labiis du&tant eum , majorem partem videas valgis fuaviis. Multa in hanc rem Taubman. in 3. Edit. pag. 792. *J Suavium pro favium legitur etiam apud ipfum Phut. 4ßn. $. 2. 41. SticA. $. 6. 3. & alibi. - - -

[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »