Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення

Передня обкладинка
Івано-Франківськ: Сімик, 25 жовт. 2012 р. - 180 стор.

 У монографії досліджуються та узагальнюються актуальні проблеми природокористування в АПК. Подано значний масив статистичної інформації, яка характеризує ефективність використання, відтворення та охорони навколишнього природного середовища. Запропоновано авторський варіант концептуальної моделі забезпечення сталого еколого-збалансованого розвитку АПК. Розглянуто методологічні засади формування екологічної культури особистості. Розкрито педагогічні умови забезпечення ефективності процесу формування екологічної культури. Намічено основні напрямки діяльності та заходи для формування екологічної культури населення. Розрахована на науковців, фахівців природокористування в АПК, викладачів, вчителів біології, аспірантів і студентів аграрних й педагогічних навчальних закладів освіти та педагогів, яких цікавлять проблеми соціально-екологічної тематики.

 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Загальні терміни та фрази

АПК більше біосфери взаємодії вивчення використання природних ресурсів вирішення виробництва відповідальності відтворення вод води вплив га гумусу ґрунтів ґрунту діяльність довкілля екології екологічна культура екологічна освіта екологічний моніторинг екологічних знань екологічних проблем екологічні проблеми екологічного виховання екологічної безпеки екологічної освіти екологічної політики екологічної свідомості економіки екосистем ерозії життєдіяльності забезпечення закл збалансованого збереження здоров’я земель земельних ресурсів землі зокрема інші ландшафтів лісів лісових людини має методів мислення мінеральних добрив млн навколишнє середовище навколишнього природного середовища навколишнього середовища навч навчальних необхідно органічних охорони довкілля охорони навколишнього охорони природи пестицидів підвищення підземні води потрібно праці принципи природних об’єктів природних ресурсів природні природно-ресурсного потенціалу природокористування природокористування в АПК природоохоронної діяльності природою продукції процесі раціонального природокористування ресурси речовин рівень родючість ґрунту родючості родючості ґрунтів розв’язання розвиток рослин системи сільськогосподарських угідь сільськогосподарського слід ставлення до природи сталий розвиток сталого студ суспільства території тис тобто тощо Україні умінь умов учні учнів формування екологічної культури цих Чорнобильська катастрофа

Бібліографічна інформація