Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS: ...projektu Refory účtovníctva a audítorstva na Slovensku realizovaného Ministerstvom financií Slovenskej republiky a projektu Internacionalizácie vzdelávania v oblasti účtovníctva na Slovensku realizovaného Univerzitou Mateja Bela. I. diel

Передня обкладинка

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Бібліографічна інформація