1970'lerde Türkiye Solu

İletişim Yayınları, 11 . 2014 . - 430 .

Türkiye solunun en kitlesel olduğu dönem 1970lerdir. Bugün dahi solun farklı renklerinden siyasi hareketlerin, o dönemdeki öncül örgütlerine ve o örgütlerin kitleselliğine referansla sergiledikleri özgüven, bu tespiti hâlâ geçerli kılmaktadır. Askerî darbeye kadar varlığını ve kitleselliğini muhafaza eden sol parti, örgüt ve hareketlerin, darbeyle beraber çekildikleri mevziler ise, 1970lerle kıyaslandığında oldukça sathi bir siyasal etkiye işaret eder. 1970lerde Türkiye Solu, solun en canlı yıllarının ve bu cana gelişin tarihini anlatıyor.

1971 darbesiyle sona eren THKO, THKP-C ve TİKKO-TKP/(ML)hareketlerinin mirasçısı olan örgüt ve hareketlerle, yeni kurulan siyasipartilerin amaçlarını, kuruluş ve örgütleniş faaliyetlerini, kitleselgüçlerini, ideolojik farklarını etraflı bir şekilde aktarırken, döneminkapsamlı bir panoramasını da çiziyor. Vehbi Ersan, bu kitapta ele aldığıparti, örgüt ve hareketlerin 1980 sonrası yaşadıkları değişim, dönüşümve yeniden partileşme süreçlerine de değinerek, Türkiyede soluntarihinin daha geniş bir perspektiften ele alınmasını sağlıyor.

 

³  - 

.


18
19
20
21
22
23
24
25

9
10
11
12
13
14
15
16
17
26
27
28
29
30
31
32

 (2014)

Vehbi Ersan

Gazeteci. 1961de İstanbulda doğdu. Sosyalist fikirleri gençlik yıllarında benimsedi. 12 Eylül darbesi döneminde tutuklandı ve yargılandı. 1992-1997 yıllarında haftalıkGerçek, Sözdergileri ile haftalıkYeni Ülkeve günlükÖzgür Gündemgazetelerinde çeşitli görevler yaptı; yazı, makale, haber-yorum ve röportajları yayınlandı. 1997-2013 yıllarında günlükRadikal(1997-2001) veSabah(2003-2013) gazetelerinde, 2001-2003 arasındaMetis Yayınlarında editör olarak çalıştı.1970lerde Türkiye Soluilk kitabı.