Українська мова. 9 клас: Плани­-конспекти уроків

Передня обкладинка
Ranok Publishing House Ltd
0 Рецензії/відгуки
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Вибрані сторінки

Зміст

Передмова
3
Календарне планування
4
Урок 1 Мова суспільне явище
8
Урок 2 Повторення та узагальнення вивченого Просте речення
11
Урок 3 Складносурядне речення його будова і засоби звязку в ньому
16
Урок 4 Смислові звязки між простими реченнями в складносурядному
20
Урок 5 Розділові знаки між частинами складносурядних речень
23
Урок 6 Розвиток звязного мовлення Повторення вивченого про мовлення й спілкування про текст стилі і типи мовлення
26
Урок 38 Складні речення з сурядним і підрядним звязком
131
Урок 39 Тренувальні вправи Складання схем речень із сурядним і підрядним звязком
133
Урок 40 Розвиток звязного мовлення Усний переказ тексту публіцистичного стилю
135
Урок 41 Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим звязком Розділові знаки в них
137
сурядним підрядним і безсполучниковим
139
Уроки 4344 Розвиток звязного мовлення Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю
141
Урок 45 Складання схем вивчених речень Тренувальні вправи
143
Урок 46 Тематична контрольна робота Безсполучникове складне речення і Складне речення з різними видами звязку Тестування Контрольне...
145

Урок 7 Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному Тренувальні вправи
31
Урок 8 Розвиток звязного мовлення Поняття про доповідь реферат Доповідь і реферат на задані теми
37
Урок 9 Контрольний диктант
40
Урок 10 Аналіз контрольної роботи
46
Урок 11 Розвиток звязного мовлення Усний переклад тексту українською мовою
47
Уроки 1213 Складнопідрядне речення його будова і засоби звязку в ньому Сполучники підрядності і сполучні слова Головне і підрядне реч...
49
Урок 14 Основні види підрядних речень Означальні підрядні речення
54
Урок 15 Розвиток звязного мовлення Усний вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю
58
Урок 16 Складнопідрядні речення з підрядними зясувальними
61
Уроки 1718 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними Підрядні місця та часу
65
Уроки 1920 Контрольний переказ вибірковий тексту публіцистичного стилю
70
Урок 21 Розвиток звязного мовлення Робота над виправленням помилок допущених у переказі
73
Урок 22 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня Підрядні порівняльні речення і порівняльні звороти
74
Урок 23 Тези статей на моральноетичні та суспільні теми
79
Урок 24 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети
82
Урок 25 Складнопідрядні речення з підрядними умовними наслідковими допустовими
86
Урок 26 Складнопідрядні речення з кількома підрядними
90
Урок 27 Розвиток звязного мовлення Усний твірроздум на моральноетичну тему
94
Урок 28 Тематична контрольна робота Складнопідрядне речення Тестування Контрольне читання мовчки
97
Урок 29 Аналіз контрольної роботи
107
Урок 30 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення Розділові знаки Кома крапка з комою
108
Урок 31 Пояснювальний звязок у безсполучниковому складному реченні Причиновий звязок Двокрапка
112
Урок 32 Розвиток звязного мовлення Письмовий переклад тексту українською мовою
115
Уроки 3334 Тире між частинами складного безсполучникового речення
117
Урок 35 Розвиток звязного мовлення Тематичні виписки як засіб засвоєння і запамятовування прочитаного
121
Урок 36 Вживання коми двокрапки тире крапки з комою в безсполучниковому складному реченні
124
Урок 37 Розвиток звязного мовлення Доповідь реферат на основі двохтрьох джерел на моральноетичні та суспільні теми
127
Урок 47 Аналіз контрольних робіт
157
Урок 48 Структурна організація тексту Складне синтаксичне ціле ССЦ в структурі тексту
159
Урок 49 Внутрішньотекстові звязки
162
Урок 50 Актуальне членування в тексті
165
Урок 51 Розвиток звязного мовлення Усне оповідання на самостійно обрану тему
166
Урок 52 Фонетика Орфоепія Графіка Орфографія Основні правила української літературної вимови
170
Урок 53 Лексикологія Синоніми Антоніми Омоніми
172
Урок 54 Будова слова Словотвір Орфографія Розбір слів за будовою
175
Урок 55 Розвиток звязного мовлення Контрольний твір у публіцистичному стилі на моральноетичну тему
178
Урок 56 Розвиток звязного мовлення Аналіз творуроздуму на моральноетичну тему
180
Урок 58 Дієслово Його особливі форми Прислівник
185
Урок 59 Букви н і нн у частинах мови
188
Урок 60 Не з різними частинами мови
190
Урок 61 Вживання дефісу у різних частинах мови Прийменник Сполучник Частка Вигук
193
Урок 62 Словосполучення й речення Члени речення і слова граматично не звязані з членами речення звертання вставні слова і речення
196
Урок 63 Способи передачі чужої мови Кома і крапка з комою в простому реченні Розділові знаки при відокремлених членах речення
198
Урок 64 Складне речення Розділові знаки в складних реченнях
201
Урок 65 Контрольний диктант Контрольне аудіювання
204
Урок 66 Розвиток звязного мовлення Ділові папери Заява Автобіографія
209
Урок 67 Розвиток звязного мовлення Переклад тексту українською мовою
213
Урок 68 Розвиток звязного мовлення Дискусія на моральноетичну тему
214
Уроки 6970 Підсумкові уроки
216
Література
218
Зміст
219
Додаток Заходи предметного тижня української мови та літератури
224
Авторські права

Загальні терміни та фрази

акТУалІзацІя оПорних знань багато безсполучниковому складному Бесіда з учнями був було вже Визначте виховувати він вміння вони вправу з підручника всі головного група диктант дІяльносТІ школярІв ІІІ домашнє завдання доповідь думку запитання Запишіть засвоєння Учнями навчального збори землі зі зміст зошитах її ІІІ їх його Картка кожного Коцюбинський крила людини мені меТи УрокУ ІІ між між частинами моТивацІя навчальної дІяльносТІ навчальної дІяльносТІ школярІв Назвіть називається називаються ні обладнання оголошення Теми одне оПорних знань УчнІв Панас Мирний переказ Перший під ПІдбиТТя ПІдсУмкІв УрокУ підрядними підрядні поясніть пропонує учням виконати раптом реченні робота біля дошки робота з підручником розвивати Розвиток зв’язного мовлення розділові знаки складне речення складнопідрядні речення складносурядного речення слів слова сонце Сосюра сполучниками сПрийняТТя Та засвоєння Стельмах Стрибог Теми й меТи ТерІалУ тільки тоді тому української мови усне Учитель пропонує учням Учні учням виконати вправу Учнями навчального ма Хід уроку час частини мови ще що щоб який які якщо

Бібліографічна інформація